reklama

Strategie a plán připravenosti byl zveřejněn minulý měsíc a nese název  2018 R&D Blueprint. A co přesně je ona „nemoc X“? Toto tajemné jméno „označuje vědomí, že závažnou mezinárodní epidemii může způsobit patogen, který je v současné době neznámý a který může způsobit onemocnění lidí", uvádí WHO.

Doktor Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci USA, poukazuje na to, že v tomto ohledu se vědci často učí až z přímé zkušenosti. „Tak, jako jsme nepředpovídali Ziku, jsme si nemysleli, že se objeví Ebola, která zasáhne celá města,“ vysvětluje. „X" tedy stručně znamená „neočekávané", uvedl lékař.

WHO upozorňuje, že v případě neznámé nákazy musí vědci „hbitě zareagovat" a proto je třeba vytvořit jakousi platformu, ze které se bude vycházet. V praxi to znamená, že vědci vyvíjejí přizpůsobitelné recepty pro tvorbu vakcín. Potom, když dojde k výskytu ohniska, mohou sekvencí unikátního genu viru vyvolat onemocnění a připojit správnou sekvenci do již vyvinuté platformy pro vytvoření nové vakcíny.

Není to ale tak jednoduché. Fauci vysvětluje, že pro vytvoření těchto platforem musí vědci nejprve nastudovat celé třídy virů, jako jsou flaviviry, které zahrnují japonskou encefalitidu, žlutou zimnici, Ziku a západonilskou horečku. „Pokud pochopíte jejich společné rysy, můžete rychleji reagovat," řekl.

Spolu s onemocněním X WHO určila osm dalších potenciálně globálních onemocnění, na které zatím neexistují účinné léky nebo vakcíny. Jedná se o: krymsko-konžskou hemoragickou horečku, Ebolu, virus Marburg, horečku Lassa, virus MERS a SARS, horečku údolí Rift  a virus Zika.

Zpráva Blueprint R&D vznikla v důsledku mimořádné události – kvůli řádění viru Ebola v západní Africe, které začalo v březnu 2014, vysvětlila Marie-Paule Kienyová z WHO. Kienyová, která vedla výzkum a vývoj v laboratořích WHO v době, kdy epidemie vypukla, uvedla, že tato mimořádná krize vedla vědce k myšlence, že výzkum a vývoj musí být „nedílnou součástí" reakce na epidemii.

WHO během epidemie v letech 2014-2016, tedy v době největší epidemie od roku 1976, kdy byl virus poprvé objeven, zaregistrovala celkem 28 616 potvrzených, pravděpodobných a podezřelých případů a 11 310 úmrtí v Guineji, Libérii a Sierra Leone.

Spolupráce WHO vlád zemí, vědců a soukromými subjektů „vyústila v první úplně účinnou vakcínu proti Ebole, která byla vyvinuta a otestována za 12 měsíců. Běžně přitom takový proces trvá 5 až 10 let," uvedla Kienyová, která dodala, že její zkušenosti s přípravou vakcíny proti Ebole bude možné využít i při budoucích zdravotních krizových situacích.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama