reklama

1) Mechanické hodiny

První primitivní mechanické hodiny postavil v roce 996 pro město Magdeburg budoucí papež Silvestr II. Původní důvod byl, aby mniši dodržovali správný čas modliteb. Brzy se však ukázalo, že hodiny ovlivňují život celého města. Lidé se ve smluvený čas setkávali, pracovali podle hodin a bavili se a jedli podle hodin. Cesta k přesným a všeobecně použitelným mechanickým hodinám byla dlouhá. Na konci 15. století je již však měla všechna větší města.

2) Střelný prach

Střelný prach byl vynalezen v Číně někdy v 9 až 11. století a poměrně dlouho se používal pro zábavu na císařském dvoře. O jeho militarizaci se postarali Mongolové, kteří jej také přinesl do Evropy. V Evroopě se o praktické využití střelného prachu a jeho rozšíření postarali především husité. Ti se stali průkopníky. Ostatně označení pistole, houfnice a kanón zavedli pro střelné zbraně právě oni.

3) Knihtisk

Vynález, který změnil svět více než kterýkoliv jiný. Byl opět vynalezen v 11. století v Číně ale ten, kdo jej uvedl do celého světa byl Němec Johannes Guttenberg z Mohuče v druhé polovině 15. století. Vynález knihtisku de facto znamenal konec středověku.  Knihy se mohli dostat do rukou široké veřejnosti a začala se šířit vzdělanost. První česká tištěná kniha Kronika trojánská vyšla již roku 1468.

4) Vodní a větrné mlýny

Vodní mlýny jsou daleko starší. První jsou zaznamenány na území Persie již ve 3. století př.n.l. K jejich širokému rozšíření došlo ale až v 7. století. První větrný mlýn postavil v 1. století Heron z Alexandrie. První mlýn konstrukce, kterou známe dodnes se objevil v Anglii až v roce 1163. Mlýny byly poměrně složité konstrukce a jistě není bez zajímavosti, že většina z nich byla složena pouze ze dřeva bez použití jediného hřebíku. K promazání mechanismu se používalo husí sádlo.

5) Brýle

I ve středověku lidé trpěli vadami zraku. Zprávy o tom, že si lidé upravoval zrak za pomoci různých leštěných sklíček a krystalů se trousí v pramenech po staletí. První brýle, které vypadaly, tak jak je známe dodnes se objevili v Severní Itálii v roce 1286. A roku 1301 již podnikaví Benátčané vydávali na jejich výrobu a prodej koncese a rozšířili je nejen po celém Středomoří ale i Evropě.  

reklama