reklama

Podle historických zdrojů vlastnila Třetí říše až 3,8 milionů koní. Z těch bylo 885 tisíc nasazeno do Wehrmachtu za účelem boje. 435 tisíc se pak následně nalezlo na území Sovětského svazu, Francie a Polska a bylo určeno k prodeji. Další koně se našli ještě v Maďarsku, Rumunsku, Československu a dokonce i v Irsku. Klaus Christian Richter, který byl v roce 1935 členem německých jezdeckých oddílů, vysvětlil ve své knize Cavalry of the Wehrmacht 1941-1945, že důvod použití koňů spočíval ve fyzickém a psychickém strádání, s nímž se vojáci ve válce museli vypořádat.

"Odvaha, smysl pro povinnost a zodpovědnost šly ruku v ruce s láskou ke koním," komentoval Richter. Německé jezdecké školy, koně a žokejové patřili mezi nejkvalitnější a ve 30. letech minulého století nechyběli na žádné významné mezinárodní události. Na olympiádě v roce 1936 zajistili Říši celkem šest zlatých medailí a jedno stříbro, a to ve všech disciplinách, což se ještě nikdy v historii nikomu jinému nepodařilo.

Už před rokem 1935 se díky dvanáctileté vojenské službě, potřebné jak pro řadové vojáky, tak i pro poddůstojníky, podařilo získat velké množství času, až 3 000 hodin, na řádný výcvik vojenských jezdců. Německo tak bylo ještě před 2. světovou válkou ve značné výhodě a neublížilo mu ani, když se v době, kdy to v Evropě začínalo skřípat, muselo víc zaměřit na vývoj zbraní a výzkum bojových strategií. Koně i vojenští jezdci byli podrobeni celodennímu drilu. Málokdo z nás si nedokáže představit, že by musel celé dny sedět v sedle, a urazit celkem 48-97 km. Ani pro samotného koně nebylo vůbec jednoduché unést těžká břemena s hmotností přesahující 100 kg, včetně vojáka a jeho vybavení. 

Je třeba také připomenout, že mnoho německých vojáků pracovalo v zemědělství, a mělo ke koňům velmi blízký vztah, což jim, jak už výše uvedl citát z knihy Klause Christiana Richtera, velmi usnadnilo překonávat veškerá příkoří a frustraci z odloučení od rodiny a blízkých a strachu o život. Přestože většinu vybavení Wehrmachtu tvořily stroje, tanky a nákladní automobily, sehráli i samotní koně významnou roli coby tažná zvířata. Jejich nasazení tedy nepomáhalo pouze vojenskému personálu, ale i samotným bojům. Kromě těch, kteří vyrostli na venkově, a tím pádem pro ně byli koně jako denní chleba, je třeba také připomenout vojenskou elitu. V řadách SS mělo jezdectví svou tradici vycházející z dob německých rytířů, na níž se nacisté taktéž velmi často odvolávali.

Koně byli součástí všech armádních složek

Vojenští koně se za 2. světové války stali neoddělitelnou součástí všech armádních složek, včetně pěchoty, dělostřelectva, inženýrství, zdravotnictví a logistiky. Od roku 1935 byla ke každému oddílu přidělená jezdecká četa čítající 32 mužů a 33 koní. Kromě toho bylo zřízeno 13 dalších regionálních jezdeckých škol, včetně speciální v Hannoveru, kde se učili náhradní důstojníci a instruktoři řízení bojových vozidel. Později tuto funkci převzaly dokonce i ženy.

Vojenští jezdci nosili šedé uniformy a seděli na kožených sedlech. Jejich boty byly potaženy měkkou kůží a po absolvováni výcviku dokonce i vybaveny ostruhami. Neoddělitelnou součástí vybavení byly samozřejmě i maskáče, které jim umožňovaly krýt se před nepřítelem, a pak samozřejmě i oblečení do špatného počasí a stan. To vše jim pomáhalo přežít například ruskou zimu, na níž se německá armáda nedostatečně připravila, což bylo také jedním z důvodů, proč jí sovětská vojska dokázala porazit, ačkoliv měla také namále.

reklama