reklama

Válku nacistickému Německu vyhlásila Francie 3. září 1939. Během následující bitvy o Francii, která začala 10. května 1940, byla Paříž bezprostředně ušetřena válečných operací.

Francouzská vláda přesídlila do lázeňského města Vichy ve střední Francii, kde 22. června 1940 podepsala kapitulaci. Parlament 10. července schválil změnu ústavy, kterou dostala vláda v čele s Philippem Pétainem absolutní moc. Následující den zanikla Francouzská třetí republika a vznikl Francouzský stát. Vichistický režim skončil 25. srpna 1944, kdy byla osvobozena Paříž.

V tomto období Paříž ztratila téměř dvě třetiny obyvatel, zůstal zde jen asi milion lidí. Z obavy z občanských nepokojů byl vyhlášen zákaz nočního vycházení. Postupně byly vytvořeny nové ukazatele v němčině, hodiny byly nastaveny podle německého času a byl vyhlášen nový směnný kurs mezi říšskou markou a francouzským frankem.

Všeobecný nedostatek a přídělový systém přinesl rozvoj černého trhu, nedostatek benzínu zase rozvoj alternativních způsobů dopravy jako byly fiakry, cyklotaxi a koňské povozy. Většina stanic pařížského metra byla uzavřena již v roce 1939 po vyhlášení mobilizace. Německá správa uspořádala i velké propagandistické výstavy.

reklama