reklama

5) Výrobkyně andělů z Nagyrévu

V roce 1911 se do vesnice Nagyrév přistěhovala porodní bába Gyuláné Fazekašová. Ta si přivydělávala nejen porodnictvím, ale i prováděním potratů. S příchodem 1. světové války odešli muži do války a ve vesnici byl postaven zajatecký tábor. Brzy se ve vesnici vztahy a morálky velmi rozvolnily. Když se domů začali vracet muži, chtěli se vrátit ke starým pořádkům, což se samozřejmě ženám nelíbilo. Naštěstí měla Fazekašová řešení: arzén! Brzy začali hromadně umírat nejen manžele, ale i otravní milenci, příbuzní ba i děti. Vše šlo hladce protože příbuzní paní Fazekašové byly místní doktor a úředník vydávající úmrtní listy. Vše e prozradilo až v roce 1929, když se jedna z vesničanek pokusila otrávit dva turisty. Úřady zahájily vyšetřování, a to odhalilo, že ve vesnici bylo celkem otráveno na 50 lidí. Neoficiálně se však mluvilo o třech stovkách! Nakonec před soudem stanulo 36 lidí z nichž 24 osob bylo odsouzeno k trestu smrti. Vykonány však byly pouze dva.

4) Hamburgerův sexuální kroužek smrti

Mexičan David Avendaño Ballina známý též jako Hamburger se od roku 1997 živil jako pasák. Jeho děvčata, známá jako „Las Goteras“, sháněla nové klienty v barech a nálevnách. Pak je odváděla na pokoj, kde sexuchtivé pány často postihl infarkt nebo jiná srdeční slabost. Na to, proč se přišlo, až v roce 2007. Děvčata namíchala svým klientům smrtící drink z whisky a kapek do očí obsahující benzodiazepan. Ten je schopen vyvolat infarkt nebo anafylaktický šok.  Pokud oběť přežila hrozili ji vážné zdravotní problémy včetně slepoty. Účet gangu úřady vystavily na 70 obětí. Ve skutečnosti to mohou být i stovky sexuchtivých nešťastníků, kteří se gangu dostal do spárů.

3) Řezníci z Che-nanu

Doslova středověké řádění vyvolala v několika čínských provinciích banda tří ničemů v letech 1997 a 1998. Peng Miao-ji, Ding Jun-hao a Su Siao-ping se potulovali po venkově a přepadávali mírumilovné vesničany v jejich domovech. Aby z vesničanů dostali místa úkrytů jejich peněz, neváhali použít těch nejděsivějších prostředků. Děti obětí mučili, znásilňovali ženy a několika mužům uřízli genitálie. Když oběti vyzradili úkryty svých cenností, tak je jako nepohodlné svědky bez milosti zavraždili. Než se je policii podařilo chytit banda přepadla 38 usedlostí a povraždila 77 lidí. Čínská spravedlnost všechny členy bandy poslala před popravčí četu.

2) Filadelfský travičský kroužek

Ve 20. letech 20. století USA zaplavila doslova vlna italských přistěhovalců. Ty americké podvodníky bratrance Hermana a Paula Petrillovi přivedli na geniální nápad. Na nebohé, často negramotné, nic netušící Italy si založili pojistku, jejímiž příjemci byli buď oni nebo někdo z kruhu jejich přátel. Potom už je stačilo za pomoci arseniku „poslat do Kalifornie“. Bratranci měli kontakty u pojišťoven a ve státní správě, a věděli, že policie nenařizuje pitvu, pokud je pojistná částka nižší než 500 dolarů. Jenže v roce 1938 jedna z jejich obětí zemřela v nemocnic a podstoupila pitvu. Nakonec bylo obviněno a odsouzeno za 114 vražd 16 osob. Povedení bratranci skončili na elektrickém křesle.

1) Vražda s.r.o.

Ve 20. a 30. letech 20. století ovládaly New York gangy. Ty mezi sebou vedly kruté boje o území. Dva podnikaví pánové z židovské mafie – Louis "Lepke" Buchalter a Benjamin "Bugsy" Siegel, se toho rozhodli využít. Gangsterům nabídli výbornou a moderní službu: stačilo zaplatit a oni už se o konkurenta postarali. Ceny se pohybovali mezi 1000 až 5000 dolarů podle postavení oběti. Pokud byl nájemní zabiják náhodou chycen, Murder Inc, se postarala o nejlepší právníky, dostatek příjmů pro jejich rodiny ba i o fešácké vězení. Někdy se samozřejmě firma postarala i o vykonavatele, pokud nebyla jistota, že nebude mlčet. Nejvýkonnějším zaměstnancem byl Harry "Pittsburský Phil" Strauss, který měl „uklidit“ mezi 100 až 500 oběťmi. Vše vyšlo najevo až v roce 1941. Počet zavražděných se odhaduje na 1000 lidí. Zatímco Strauss a Buchalter skončili v roce 1944 na elektrickém křesle, o Siegla se v roce 1947 postaraly kulomety kolegů gangsterů.     

reklama