reklama

Případ dali ke štrasburskému soudu dva švýcarští občané tureckého původu, kterým za neúčast jejich dcer na kurzech švýcarské úřady udělily pokutu. Rodiče se nejprve obrátili na místní soud, který dal v roce 2011 za pravdu úřadům, stejně jako soud vyšší instance o rok později.

Soud ve Štrasburku (ESLP) uvedl, že krok úřadů byl sice zásahem do svobody vyznání, ale tento zásah byl podle něj v souladu se švýcarskými zákony a měl legitimní cíl: umožnit těmto dívkám, aby se účastnily všech školních aktivit a plně se integrovaly do společnosti.

"Škola zaujímá v procesu sociální integrace významné místo, především pro žáky zahraničního původu," uvedl soud v tiskovém prohlášení.

reklama