reklama

Množství sebevražedných útoků proti iráckému vojsku pomocí vozidel s výbušninami se v nedávné době razantně zmenšilo. Četnost tohoto klíčového prvku obrany města poklesla od počátku irácké ofenzivy asi desetinásobně, z 50 denně na pouhých několik. Generálmajor Maan al-Saadi, podle informací serveru news.com.au, pokládá tento fakt za důkaz oslabování defenzivních sil poslední irácké bašty Islámského státu.

Radikálové navíc ztrácí kontrolu nad objekty určenými pro výrobu trhavin a začínají trpět kritickým nedostatkem mužů. Minulý týden ovládly irácké jednotky nemocnici Al-Salam, jež sloužila k ošetřování raněných, produkci bomb a vývoji chemických zbraní. Druhou a poslední budovou s podobným zaměřením je univerzitní areál, který se teď nachází pod soustavným útokem.

„Pokud ztratí univerzitu, jejich bojovníci a podpora se morálně zhroutí. Ztráta univerzity znamená ztrátu východní části města,” soudí generál Sami al-Aridi, jeden z velitelů frontových jednotek.

Vojenská operace dobytí Mosulu začala na jižních, severních a východních předměstích 17. října loňského roku. Její průběh se po dosažení hustě zalidněných oblastí o měsíc později znatelně zpomalil. V polovině prosince se postup z důvodu přítomnosti civilistů, nedostatku elitních jednotek pro boj ve městě a prudkému nárůstu ztrát dokonce zcela zastavil.

Tyto skutečnosti donutily koalici proti Islámskému státu zaměřit se v Iráku na zlepšení taktiky boje. Zkušené policejní jednotky z jižní části města byly nasazeny společně s protiteroristickými útvary z východní fronty. V iráckých řadách také došlo ke snížení počtu obrněných vozidel, která se nehodí pro městské prostředí, čímž se zvýšila pohyblivost nasazených sil. Výsledkem se stal úspěšný postup a rozdělení města na dvě části podle řeky Tigris.

V další fázi operace se boje přesunou do západního Mosulu. Bagdád v současné době soustředí svá vojska u letiště jihozápadně od města, v pouštních oblastech západně od Mosulu a na severních předměstích.

Vleklá a náročná obrana Mosulu Islámským státem je nepravděpodobná, protože by vyčerpala zbytky jeho sil a zdrojů, domnívá se Zaineb al-Assam ze soukromé zpravodajské služby IHS Jane’s. Jako pravděpodobný se naopak jeví scénář rychlé několikatýdenní operace, během níž se část obranných sil stáhne do Sýrie a zbytek radikálů v Mosulu se stane natolik demoralizovaným, že bude schopen jen chabého odporu. Velmi pravděpodobně začnou radikálové z Islámského státu provádět teroristické útoky proti irácké armádě a jejím spojencům okamžitě po pádu města. Využijí k tomu pečlivě budované tunely a zázemí pod západní částí Mosulu a v okrajových čtvrtích.

reklama