reklama

Praha splnila devět ze 13 doporučení, jak by Česko mělo postupovat. Skupina ve své nejnovější zprávě ohledně transparentnosti politických stran ocenila, že "po dlouhém procesu byl s významnou prodlevou přijat balíček novel zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích a několika volebních zákonů".

"Toto představuje významný úspěch, který směřuje k větší transparentnosti v oblasti financování politických stran v České republice," uvedla protikorupční skupina.

"Vytvoření úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí je dalším významným pozitivním krokem, který bude muset být znovu zhodnocen v okamžiku plné funkčnosti tohoto úřadu, a to pokud jde o jeho skutečnou nezávislost a efektivnost, které z velké části závisí na jeho zdrojích a prostředcích a také na jeho pravomoci ukládat sankce," podotýká GRECO.

Nespokojenost ale trvá s nedostatečným objasněním zaměstnancům ve veřejném sektoru, že jsou všichni stíhatelní podle ustanovení trestního zákoníku, která se týkají úplatkářství.

Podle zástupce platformy Rekonstrukce státu Nikoly Hořejše představují nová pravidla financování volebních kampaní v Česku skutečný pokrok. "Ale již nyní se kontrolu politici snaží všemožně podkopat," řekl. Jako příklad uvedl nově zřízený úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, který podle Hořejše obsazují i nekompetentní spojenci politiků.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama