reklama

Průzkum pravidelně provádí Národní poradní komise pro lidská práva (CNCDH). Z letošních výsledků vyplývá, že Francouzi jsou více tolerantní ve srovnání s předchozími roky. Každoroční průzkum prováděný ve spolupráci s vládou má za cíl získat představu o úrovni rasismu, xenofobie a intolerance v zemi.

Data z let 2014 a 2015 ukazovaly, že hladina rasismu byla na vzestupu, čísla z roku 2016 však ukázala, že tento trend mizí – a to i navzdory tlakům vyvolaným dvěma nedávnými teroristickými útoky, ke kterým v loňském roce ve Francii došlo.

„Napětí kolem otázek identity, které se v posledních letech rostlo, se výrazně zlepšilo," píší autoři zprávy. „Konflikty uvnitř francouzské společnosti se tenčí a rasistické chování a poznámky jsou stále považovány za nesnesitelné," shrnují své závěry, které jsou založeny na odpovědích na 69 otázek.

Například jeden ze dvou Francouzů uvedl, že „vůbec není rasista", loni to přitom bylo 43 procent. Výsledky průzkumu překvapily výzkumníky, kteří si mysleli, že kvůli události jako byly teroristické útoky v roce 2015 nebo rostoucí podpoře krajně pravicové Národní fronty, se projeví v dalším nárůstu rasistických názorů.

Vědci očekávali, že jejich průzkum odhalí další nárůst netolerance a xenofobie, ale jak se podle nich zdá, „francouzská společnost odmítá být amalgámem mezi terorismem a islámem a podporuje přijímání jiných lidí." Ve skutečnosti vědci věří, že útoky, místo aby zvýšily napětí, upevnily Francouze v myšlence, že je musí zůstat soudržní.

„Tváří v tvář velkým obtížím boje proti terorismu, zde existuje reálná potřeba sociální soudržnosti v celé zemi. Je potřeba se sjednotit," komentuje výsledky šéfka výzkumu Christine Lazergesová. „Republikánské pochody, které se konaly po celé Francii poté, co došlo k útokům na Charlie Hebdo a košer obchod, jsou toho důkazem," dodala.

Přesto podle serveru není na místě mluvit o tom, že neexistují žádné problémy a že je ve Francii „vše v pořádku". Poukazuje na obrovský nárůst počtu rasistických, antisemitských a islamofobních útoků a hrozeb v roce 2015. Ministerstvo vnitra zaznamenalo nárůst počtu činů, které je možné takto charakterizovat o 22,4 procenta.

V roce 2015 došlo celkově k 2034 takovým incidentům, 429 bylo namířeno proti muslimům, v roce 2014 jich bylo jen 133. Na Korsice shořela muslimská modlitebna, a na mešitách a na marockém velvyslanectví byly přineseny prasečí hlavy.

Naopak se snížil počet antisemitských incidentů. Židovská komunita ve Francii představuje jen jedno procento populace, stala se však cílem 40 procent z rasistických útoků. V lednu 2015 došlo k útoku na židovský obchod, při kterém zahynuli 4 lidé. „Je to, jako by násilí proti Židům ve společnosti naopak vyvolalo soucit a solidaritu a lepší veřejné mínění vůči jejich komunitě," píší výzkumníci, kteří dodávají, že je zatím příliš brzy na předpovědi, zda bude tolerance růst v i roce 2016.

reklama