reklama

Tým vědců ze Spojených států se snažil sledovat vývoj tvaru těla v průběhu života člověka a zjistit, jaká je ním spojená úmrtnost. Celkem se do obou studií zapojilo 80 266 žen a 36 622 mužů. Vědci se jich ptali, jaká byla jejich hmotnost a tvar těla ve věku 5, 10, 20, 30 a 40 let.

Vědcům také poskytli svůj Index tělesné hmotnosti (BMI) ve věku 50 let a byli sledováni od 60. roku zhruba 15-16 let, aby vědci zjistili, jaký bude jejich věk dožití. Každé dva roky také vyplňovali detailní dotazníky, které zjišťovali jejich životní styl a zdravotní stav; každé čtyři roky pak uváděli informace o stravování.

Vědci následně zkoumali, zda to, jak se BMI lidí v průběhu věku mění, má nějaký vliv na jejich zdraví a věk dožití.

Výsledky odhalily, že nejdéle se dožívají lidé, kteří po celý svůj život zůstali hubení. Nejvyšší byla úmrtnost naopak u lidí, kteří byli jako děti otylí a nadváha jim zůstala, nebo se ještě zvýšila. Velký důsledek má podle vědců zejména nabrání váhy ve středním věku.

Druhá studie, která tuto následovala, tyto výsledky potvrdila. V rámci ní vědci provedli meta-analýzu 230 analýz, které zahrnovaly údaje o 3,74 milionech úmrtí 30,3 milionů pacientů. Vědci také brali v potaz další faktory, jako je kouření, které může vést k nižšímu BMI, ale zvýšené úmrtnosti.

reklama