reklama

Obyvatelka (24) Vídně, která byla při zadržení pod vlivem drog, a muž (18), jehož národnost agentura APA neuvedla, měli ve voze asi čtyřicet sáčků s konopím, ketaminem a tabletkami extáze.

Dvojice uvedla, že je na cestě do České republiky, kde chtěla drogy prodat.

"Drogová scéna v Evropě se mění a zdaleka se to netýká jen tzv. nových psychoaktivních látek. Pozorujeme návrat extáze, pervitin není zdaleka jen problémem České republiky, syntetické opioidy zvyšují riziko předávkování a injekční užívání, které bylo dosud ve většině Evropy spojeno s heroinem, se objevuje u stimulancií, což zvyšuje riziko přenosu HIV infekce,“ uvádl loni národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

"Konopné drogy, extáze, ale také pervitin a kokain jsou nejužívanějšími nelegálními drogami na české taneční scéně," připomněl Viktor Mravčík, vedoucí Monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády.

Celkově Evropa v posledním desetiletí zaznamenala 50% zvýšení počtu klientů nastupujících poprvé léčbu, kteří jako primární drogu uvádějí amfetaminy včetně metamfetaminu (pervitinu). V Evropě roste rovněž míra injekční aplikace stimulancií, která je v některých zemích (Lucembursko, Irsko, Skotsko) dávána do souvislosti s aktuálními lokálními epidemiemi HIV infekce, i když dlouhodobý pokles počtu nově diagnostikovaných nákaz virem HIV mezi injekčními uživateli drog v EU pokračuje, uvedl web Vlády České republiky.

reklama