reklama

RMV zveřejnila údaje minulý týden poté, co bylo lékaři otestováno 1.481 migrantů, u kterých panovaly pochybnosti o jejich skutečném věku. Ukázalo se, že 1215 otestovaných - tedy 86 procent – má s největší pravděpodobností více než 18 let.

Lékařské ověřování probíhalo od března do června letošního roku a zahrnovalo magnetickou rezonanci kolenních kloubů a rentgeny zubů moudrosti. Tyto materiály pak zkoumali forenzní odborníci, aby určiti, zda jsou migranti děti nebo dospělí. Celkově panuje pochybnost o věku u necelých 6 tisíc migrantů.

Drtivou většinu testovaných představují muži, žen bylo jen 49, tedy asi 3,3 procenta. U 33 z nich bylo zjištěno, že jsou pravděpodobně starší než 18 let v dalších 13 případech podle lékařů testy naznačily, že by ženy mohly být starší – a to zejména kvůli celkovému stavu kostry.

U mužů bylo podle lékařů 1182 případů, kdy byli migranti s největší pravděpodobností starší než 18 let a 250 případů, ve kterých bylo běžencům pravděpodobně méně než 18 let.

Testy byly prováděny především proto, že v roce 2015 se švédské úřady potýkaly s celou řadou žadatelů o azyl, kteří tvrdili, že jsou nezletilí, protože doufali, že se jim dostane lepšího zacházení a že snadněji získají azyl. Objevily se případy, kdy se dospělí muži dostali do zařízení pro mladistvé.

Jeden z údajně nezletilých migrantů také ubodal sociální pracovnici Alexandru Mezherovou. Následně se ukázalo, že pachatel je starší než 18 let, ale že byl umístěn v zařízení pro děti.

reklama