reklama
Nové informace o Clooneyho nehodě! Má štěstí, že žije! - anotační obrázek
Nové informace o Clooneyho nehodě! Má štěstí, že žije!

UNOCT vyzpovídal 43 osob 12 národností během období od srpna 2015 až do listopadu 2016. Třicet tři (77%) dotazovaných dosáhlo Sýrie, ale následně se rozhodlo odejít, zatímco zbývajících deset (23%) z rozličných důvodů (zadržení na hranici aj.) se do Sýrie vůbec nedostalo.

21 osob bylo během doby uskutečněný rozhovorů ve věku 16-29 let (49%) a dalších 12 (28%) ve věku 30 - 34 let. Pokud se však počítá věk odchodu do Sýrie, pak 70% respondentů spadá do věkové skupiny 16-29 let. Deset osob (23%) bylo starších 34 let, když odešli do Sýrie: pět okolo 35 -39 let, zbytek byl starší 40. Nicméně zjištění potvrzují obecný trend, že do Sýrie chodí mladší lidé než jací odchází do jiných válek.

Čím větší rodina, tím větší pravděpodobnost radikalizace

27 zpovídaných bylo svobodných v době odchodu. Touha najít si partnerku je jedním z klíčových témat propagandy IS a tito svobodní muži to uváděli jako jeden z podstatných motivů, proč jít do Sýrie. Zbylých 15 mužů bylo už ženatých. Pouze jediná vyzpovídaná žena byla vdaná. Do Sýrie šla z manželem, ale později se s ním rozvedla a zanechala jej v Sýrii. Žádný z dotazovaných mužů neměl nikdo více manželek kromě jednoho, který byl rozveden a znovu se oženil. Kromě jednoho všichni též měli děti.

Většina zpovídaných pochází z poměrně velkých rodin. 15 jednotlivců (35%) má sedm sourozenců nebo více, zatímco dalších devět má mezi 5-6 sourozenci. Podle některých studií platí, že jedinec s velkou rodinou bude pravděpodobněji radikalizován, např. kvůli nedostatku životních vzorů. Z výzkumu též vyplývá, že zpovídaní vyšli z dysfunkčních rodin. 8 z nich bylo vychováno jediným rodičem. Někteří z nich otevřeně přiznávají, že dysfunkční rodinné vztahy byly důvodem, proč opustili domov.

Podle studie Centre on Religion and Geopolitice, prominentní zahraniční bojovníci bojující v Sýrii jsou velmi dobře vzděláni, 57% z nich má titul z technických či lékařských oborů. Zpráva UNOTC dospívá k názoru, že to platí pro vůdce zahraničních bojovníků, nikoliv pro ty zahraniční bojovníky, co jsou na bojišti pouhými pěšáky. Z 43 vyzpovídaných jen 11 mělo vysokoškolský titul, z toho sedm byli bakaláři. 44% dosáhla nanejvýš sekundárního vzdělání.

Totéž platí pro ekonomický statut. Prominentní, vzdělaní bojovníci jsou ze střední nebo vyšší třídy. Ti, kteří byli vyzpovídáni UNOTC naopak pocházeli z nejnižších sociálních vrstev. 33% jich bylo nezaměstnaných, než šli do Sýrie a většina z 67% zaměstnaných měla podprůměrný plat. Tři pracovali jako obchodníci (převážně použitých oděvů), dva byli malíři, zbytek pracoval v na různých pozicích, z nichž jen tři pozice (učitel, policejní důstojník a vojenský důstojník) byly profesionální, slušně placená zaměstnání. Nejvyšší příjem měl nicméně vůdce gangsterského gangu (4000 dolarů za měsíc).

Lego islám

Téměř třetina dotázaných (14 lidí) uváděla jako důvod odejití do Sýrie osobní touhu „udělat správnou věc" tj.  Nicméně, pro většinu dotazovaných tato touha nebyla příliš významně spojena s náboženstvím. Jen velmi málo z nich oplývalo silně náboženským přesvědčením a jen málo z nich pocházelo z extrémně náboženského rodinného zázemí. Zajímavé je, že většina z těch, kteří tvrdili, že jejich motivace je ideologická byli náboženští nováčci, kteří se začali modlit a chodit do mešity až po tzv. Arabském jaru v roce 2011. Pro tuto fázi používají termín sahva – probuzení. Náboženství vnímají spíše v termín spravedlnosti a nespravedlnosti než v termínech zbožnosti a spirituality.

Toto zjištění koresponduje s jinou studí, uspořádanou vědci z univerzit z Bielefeldu a Osnabrücku, kteří zkoumali 5 757 zpráv z aplikace WhatsApp napsaných 12 mladými muži spojených s teroristickým útokem z jara 2016. Autoři neuvádí, o jaký útok se jedná, ale podle Deutsche Welle mohlo jít o bombový útok v sikhském chrámě v Essenu.

Podle studie měli samozvaní „praví muslimové“ jen malé či takřka nulové znalosti o islámu. Někteří z nich nevlastnili ani Korán a vyjadřovali víru v džiny, kteří mohou mít reálné účiny na osoby. Autoři studie tvrdí, že berou fragmenty islámského myšlení a jejich kombinováním tvoří jakýsi „Lego islám,“ který nemá příliš společného s tím praktikovaným ve většina mešit v Německu.

Podle studie důležitou roli v radikalizaci hrají tzv. „amirové“. Autoři je přirovnávají k alfa samcům ve škole, kteří i přes mizerné znalosti a mizivé schopnosti dokáží vytvořit kruh svých příznivců a instruovat je jako největší odborníci. Studie UNOTC roli sociálních vazeb v radikalizaci potvrzuje. 14 lidí z jeho průzkumu uvedlo, že motivaci k odchodu jim poskytl ještě radikálnější známý, případně příbuzný (rodinu uvedlo jako hlavní motivační faktor jen 5 jedinců). Úloha sociálních vazeb jako motivačního faktoru je výraznější v Evropě než na Blízkém východě nebo severní Africe. Důvodem je sociální, kulturní, geografická a jazyková blízkost afrických a blízkovýchodních zemí Sýrii. Jejich obyvatelé nepotřebují tolik pobízet, aby šli řešit místní problémy jako je tomu v Evropě.

Motivace odchodu

Role sociálních sítí ukazuje na to, že konflikt v Sýrii je vnímán více v termínech komunity než náboženství mladými bojovníky. 40% jich uvedlo, že šlo bránit své sunnitské bratry, kteří jsou pod útokem v Sýrii. Džihád pro ně hrál mnohem menší roli. Jen 15 jedinců (35%) řeklo, že byl pro ně velmi důležitým faktorem. Ještě menší roli pro ně hraje vytvoření chalífátu, hlavní motivace IS. Jen sedm z nich to uvedlo jako důležitý motiv. Úspěch IS u nich neleží v jeho náboženském cíli, ale v tom, že dokázal konflikt v Sýrii vykreslit jako sektářskou válku a zabrnkat na jejich pocit sunnitské komunity. Proto, tvrdí UNOTC, pokračování násilných akcí proti této komunitě spíše přitáhne dalších počet zahraničních bojovníků než že by je zredukoval.

Respondenti nicméně v Sýrii dlouho nevydrželi. Jejich motivace odchodu jsou různé. Asi 30 jich uvádělo jako důležitý faktor rodinu, jakmile s ní přišli do kontaktu. Roli v tomto procesu hrála též jejich osamělost a nepřipravenost na hrůzy války i aktuální tvář „mocné skupiny,“ která jim poskytovala jen malé a amatérské vojenské a náboženské lekce. Respondenti byli rozčarováni a zklamáni z neúspěchů vedení (44%), z nespravedlivého zacházení nebo diskriminace (50%), z důkazů korupce (58%) a ze strategie (67%). UNOTC nicméně upozorňuje, že ti, kteří jako důvod odchodu uvádějí brutalitu skupiny jsou poněkud pokrytečtí, protože o tom věděli předem a přesto se rozhodli jít a být účastni násilností.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama