Příjmy slovenského státního rozpočtu za období od ledna do konce září klesly o 6,3 procenta a činily téměř 9,18 miliardy eur.  Mírně se snížily výnosy státu z daní. Naopak výrazněji klesly příjmy státu z EU.

Výdaje rozpočtu klesly o 1,7 procenta na 10,27 miliardy eur. Důvodem byly například nižší náklady na spolufinancování projektů podporovaných z evropských fondů.

Slovenské ministerstvo financí minulý týden zvýšilo odhad příjmů státu z daní a povinných odvodů na tento i další tři roky proti předchozí prognóze z června. Ve srovnání s tříletým rozpočtovým výhledem ale bude změna pouze nepatrná.

Státní rozpočet Slovenska na tento rok počítá se schodkem 1,99 miliardy eur. Výsledky státního rozpočtu ovlivňují celkovou bilanci veřejných financí, které by měly letos vykázat schodek odpovídající 1,29 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

reklama