reklama

Rada dohlížející na korektnost reklamy v Andalusii přitvrdila pravidla regulující reklamu. "Tímto dokumentem se jasně stanoví, co je ilegální reklama. Umožní nám to činit konkrétní kroky a žádat stažení takové inzerce či pokutovat provozovatele vysílání, pokud sexistickou reklamu nestáhne," řekla listu El País ředitelka rady Emelina Fernándezová.

Španělský zákon o reklamě, který v celé zemi platí od roku 1988, stanoví případy, které jsou považovány za sexuální diskriminaci. Reklama nesmí ženu zesměšňovat a diskriminovat a zobrazovat její tělo jako pouhý předmět zájmu, který nesouvisí s prezentovaným výrobkem. Žena nesmí být objektem násilí či mužské nadvlády a reklama nesmí vyzývat k explicitnímu použití daného výrobku jen pro ženu či jen pro muže, pokud ho lze užívat oběma pohlavími.

Andaluská rada pro rozhlasové a televizní vysílání navíc bude považovat za diskriminaci, pokud v reklamě na území této autonomní oblasti budou holčičky zobrazovány "hypersexuálně", tedy jako objekty sexuálního zájmu, namalované či oblečené jako dospělé a ve svádějících pozicích. V takovém případě může rada požadovat stažení reklamy z vysílání.

Andaluská rada rovněž sestavila 17 stereotypů, které se podle ní neustále opakují v médiích a mohou vést k sexuální diskriminaci. Jako přežívající zvyklosti, které škodí snahám o rovnoprávnost, uvedla andaluská rada například to, že žena je zobrazována jako jediná zodpovědná osoba za praktický chod domácnosti (jídlo či úklid). Často se objevuje jako ta, co není schopna kontrolovat své emoce, a je vybízena k neustálému zdokonalování svého těla, které je zobrazováno jako předmět mužské touhy.

Přežívajícím stereotypem je podle rady také zobrazování muže jako experta, dobyvatele a svůdce, který dokáže kontrolovat své emoce a je nešikovný na domácí práce.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama