reklama

Průzkum se konal ve dnech 17. až 28. března. V členských státech EU a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 33.130 lidí.

Důvěra v Evropskou unii je na vzestupu (42 procent) a nachází se na nejvyšší úrovni od podzimu 2010. Asi 48 procent dotázaných unii nedůvěřuje a deset procent uvedlo, že neví. V České republice 37 procent dotazovaných EU důvěřuje, 56 procent nedůvěřuje a sedm procent neví. Největší důvěra v Evropskou unii je pak v Litvě (66 procent), Portugalsku (57 procent) a Dánsku (57 procent).

Od loňského podzimu se důvěra v EU zvýšila v 19 zemích, zejména v Portugalsku a ve Slovinsku, zatímco v šesti zemích se snížila, hlavně v Belgii, Maďarsku a na Slovensku.

Za hlavní problém, kterému EU nyní čelí, považují respondenti přistěhovalectví (38 procent). Následuje terorismus (29 procent), s odstupem pak hospodářská situace (18 procent).

"Stále více občanů má pocit, že profitují z hlavních politik Unie a dvě třetiny Evropanů prosazují silnou EU, pokud jde o obchod," uvedla Evropská komise v reakci na průzkum. "Kromě toho většina Evropanů vnímá EU pozitivně a podíl lidí, kteří si myslí, že jejich hlas má váhu, dosáhl své nejvyšší úrovně od roku 2004," dodala.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama