reklama

Podíl mladých Rusů toužících po životě v zahraničí se blíží jedné třetině. 26 procent z nich už informace o poměrech v nové vlasti vyhledává, 22 procent studuje jazyk. Desetina chce vycestovat do dvou let.

Za Německem se v žebříčku nejvhodnějších míst pro emigraci umístily USA následované Španělskem.

Podle komentáře VCIOM podíl mladých Rusů toužících změnit prostředí v žádném případě nelze vysvětlovat jako touhu "uniknout z tíživé ruské reality". Jde prý o důkaz otevřenosti mladé ruské generace vůči cizině a možná dokonce o "výzvu okolnímu světu", jemuž se mladí Rusové chtějí ukázat.

Loading...
reklama