reklama

Bezpečnostní experti varovali, že tyto praktiky jsou příčinou nekontrolovatelného vstupu zločinců a teroristů do EU. „Pašeráci migrantů se stále více organizují, vytvářejí sofistikované profesionální sítě, které fungují nadnárodně, čímž je tato bezpečnostní hrozba s kradenými doklady stále silnější. Interpeloval jsem proto Komisi, abych zjistil, jaké kroky proti tomuto fenoménu dělá,“ vysvětluje Tomáš Zdechovský důvody, proč se už koncem června obrátil na Komisi.

Eurokomisař Avramopulos odpověděl: „Během uplynulých 12 měsíců proběhly za podpory Europolu čtyři významné operativní akce, jež vedly k zatčení nejméně 47 pachatelů trestných činů, kteří používali padělané nebo falešné cestovní doklady k převádění migrantů či obchodování s lidmi. V jednom případě se organizátorům akce podařilo zajistit 900 cestovních pasů a průkazů totožnosti a pozatýkat 11 členů zločinecké skupiny zapojené do krádeží a padělání cestovních dokladů.“

Avramopulos také řekl, že Komise i agentury EU se problému již delší dobu věnují. Vznikl proto Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady, ten vznikl už 8.12. 2016.

Podle komisaře Agentura Frontex podporuje odborné vzdělání pro členské státy v oblasti boje proti padělkům a a rovněž prostřednictvím své sítě pro analýzu rizik podvodů v souvislosti s paděláním evropských dokladů vydává zvláštní příručky o syrských a iráckých dokladech a o rizikových profilech podvodníků. Agentura Frontex se rovněž podílela na šesti workshopech, v jejichž rámci prošli odborným školením konzulární úředníci odpovědní za vydávání vstupních víz EU v klíčových oblastech.

„Komise si je vědoma rizika podvodného získávání skutečných cestovních dokladů s pomocí padělaných matričních dokladů. Příručku a vzdělávací modul o matričních dokladech připravují Europol a agentura Frontex na konec roku 2018,“ uvedl dále Avramopulos.

Zdechovský však komentoval tuto odpověď s obavami:„Osobně vítám, že Komise o problému ví, přiznala ho a snaží se ho řešit, v odpovědi ale naprosto postrádám nějakou část, v níž by Komise navrhla postup proti lidem, kteří se do EU dostali pomocí padělaných dokladů. Řeší prakticky jen pašeráky a nikoliv těch 200 000 nelegálních migrantů. U těch, jak víme z dalších zdrojů, pan komisař dále prosazuje svobodu cestování, s čímž naprosto nesouhlasím a v příslušném výboru proto budu požadovat, aby bezpečnostní složky provedly zpětné kontroly a tito lidé byli vyhoštěni.“

Loading...

2 komentáře (Poslední 15.10. 21:14) Napište svůj názor

reklama