reklama

Jak informuje BBC, v roce 2017 bylo v Německu spácháno nejméně kriminálních činů od roku 1992. Podle ministerstva vnitra se číslo, které politička AfD použila, ve skutečnosti vztahuje na všechny imigranty a žadatele o azyl v zemi.

Většina z nich je přitom v zemi legálně. Lidé, kteří v Německu žijí ilegálně pak za stejnou dobu figurují ve 27 případech. Celkově ministerstvo za rok 2017 eviduje 2 971 podezřelých v souvislosti s vraždami, zabitím nebo pokusy o ně. Z toho na legální i ilegální imigranty připadá 15%.

Mezi lety 2014 a 2016 skutečně narostl počet kriminálních skutků z 6,1 na 6,4 milionů. V těchto číslech jsou zahrnuty i případy porušení zákonů souvisejících s imigrací.

Co se násilných trestných činů týče, mezi lety 2014 a 2016 zaznamenaly policejní statistiky nárůst ze 180 000 na 194 000 případů. Počet zvlášť závažných trestných činů, jako jsou vraždy a znásilnění, stoupl o 14,6% respektive 8%.

V roce 2017 nicméně celková kriminální aktivita poklesla o 10%. To se projevilo i u násilných trestných činů, které zaznamenaly 2,5% snížení. Přesto na kategorii, kterou statistiky klasifikují souhrnně jako „žadatelé o azyl, váleční uprchlíci a ilegální imigrantí“ připadá 8,5% všech podezřelých za minulý rok. Tvoří však pouhá 2% obyvatel, je zde tedy jistá disproporce.

To může být vysvětleno částečně s ohledem na demografické složení skupiny. V Německu byli v roce 2014 muži mezi 14 a 30 lety zodpovědní za více jak polovinu násilných trestných činů, přestože tvořili jen 9% obyvatel země.

Mezi nově příchozími žadateli o azyl pak tato věková skupina tvořila v roce 2015 27%. „Ať už jde o žadatele o azyl nebo imigranty z EU, bývají mladší, než je průměr populace a jsou to převážně muži. Mladí muži v každé společnosti přitom páchají více kriminality,“ cituje BBC Dominica Kudlacka z německého kriminologického ústavu.

3 komentáře (Poslední 08.12. 08:41) Napište svůj názor

reklama