reklama

Katastrofu z roku 1952 dodnes připomíná meteorologický termín Londýnský smog. Jedná se o zimní smog zapříčiněný teplotní inverzí, kdy teplý vzduch se dostane výše než studený a uzavře pod pomyslnou vzduchovou poklicí. Pro našince je možná s podivem, že neméně nebezpečný je letní smog, který trápí řadu světových metropolí. Losangeleský smog je pojmenovaný právě po centru amerického filmového průmyslu, kde byl poprvé vědecky pozorován. Tento letní smog je způsoben především rozsáhlou automobilovou dopravou a paradoxem je, že velmi trápí i Moskvu.

Londýnské autobusy zabíjely

Velký smog, jak se největší smogové katastrofě v dějinách lidstva přezdívá, vypukl 5. prosince 1952 a trval jen pět dní. Příčinou bylo topení nekvalitními palivy v domácích topeništích a také zahájení provozu dnes pro Londýn typických autobusů. Z města zmizely elektrické tramvaje a městskou hromadnou dopravu měli zajišťovat autobusy s dieselovými motory, které v zimně pochopitelně velmi výrazně znečišťovaly ovzduší.

Neprostupná „mlha“

Počínající smog nejdřív nikoho nevyváděl z míry. Obdobné kouřové mlhy byly v Londýně běžné. Jenže situace se začala rychle zhoršovat. Vzduch v Londýně se stal téměř nedýchatelný. Další komplikace to jen dosvědčují. Stejně se zhoršila i viditelnost, lidé dál jak na metr viděli jen obtížně. Doprava se začínala zastavovat, cesty lemovaly opuštěné automobily, jelikož se v nich nedalo nikam dojet. Není asi potřeba dodávat, že množství dopravních nehod bylo extrémní. To nejhorší však mělo teprve přijít.

Smog epizoda v kině

Lidé se venku začali dusit a během prvních dní smogu zemřelo 4000 lidí. Ponejvíce se jednalo o starší osoby, děti a lidi s dýchacími obtížemi. Dopravit se do nemocnice se zdravotními problémy šlo pouze pěšky, jelikož doprava úplně zkolabovala. Dusící se člověk pak do nemocnice došel v kouři jen stěží. Alarmující byla situace na dobytčím trhu ve Smithfieldu, všechen dobytek musel být utracen. Maso bylo otrávené smogem. Krávy měly plíce černější než letitý kuřák. Kuriozitou je, že byl paralyzován i kulturní život obyvatel. V divadlech a kinech nebylo vidět na jeviště a tak se podobné instituce musely zůstat zavřené.

Kdo byl viníkem smogové katastrofy?

Jak se smog náhle objevil, tak stejně náhle zmizel. 9. prosince začal foukat vítr a smog zmizel. Na tragičnosti celé události už se však příliš nezměnilo. Podle posledních údajů na následky smogové události zemřelo 12 tisíc lidí a 200 tisíc obyvatel Londýna si neslo zdravotní potíže až do konce života. Celá událost odstartovala boj proti znečišťování ovzduší. Následkem byla řada zasedání OSN, která začala poprvé prosazovat doktrínu udržitelného rozvoje. V Británii samotné následovala série zákonů omezujících znečišťování životního prostředí. Vzhledem k tomu, že největší smog historie nebyl primárně způsoben průmyslovou výrobou, ale topením v domácnostech, bylo krbové zatápění v Londýně omezeno a nakonec finálně zrušeno.

reklama