reklama

Zprávu sestavila bývalá novinářka Dame Grance Cairncross. Služby jako Facebook, Google nebo Apple by podle ní měly pokračovat ve snaze pomoci čtenářům zorientovat se v hodnověrnosti poskytovaných informací.

Zprůhledněn by měl být i proces, který rozhoduje, jaké zprávy budou zveřejněny. „Jejich snahy by měly být zastřešeny regulačním dohledem – tento úkol je příliš důležitý na to, aby byl plně ponechán na posouzení komerčními entitami,“ stojí ve zprávě.

Podle stanice BBC, která o zprávě informovala, by regulátor nejprve pouze zjišťoval, jak dobře si stránky vedou. Pokud by však tento přístup nefungoval, „mohlo by být nutné přistoupit k zavedení striktnějších opatření,“ varuje Cairncrossová.

Zpráva nicméně nedoporučila, aby byly po technologických gigantech požadovány platby za zprávy, které zveřejňují. Důvodem je obava, aby nepřestaly poskytovat zpravodajství úplně.

„Identifikovali jsme mnoho různých oblastí v nichž by se technologické společnosti mohly chovat jinak, nebo být donuceny chovat se jinak,“ sdělila hlavní autorka zprávy pro BBC. „Ale většinou se jedná o změny, které hned nevyžadují legislativní zásah.“

Report se však zaměřoval i na další aspekty žurnalistiky v zemi. Například doporučil zavést daňové úlevy a přímé dotace pro novinářské projekty hlídající veřejný zájem. Regulátor Ofcom by také měl provést průzkum zaměřený na to, jaký dopad má na trh BBC News.

reklama