reklama

Nová vědecká studie odkryla znepokojující trend. Necelé polovině dětí na světě, které onemocní rakovinou, není tato nemoc správně diagnostikována, proto se jim nedostane adekvátní péče. Autoři tak volají po zlepšení zdravotnických služeb hlavně v rozvojových zemích třetího světa, kterých se problém nejvíce týká.

„Dětská rakovina je nedostatečně diagnostikována především v jižní Asii a subsaharské Africe,“ konstatují autoři. „Musí tak dojít ke zlepšení zdravotnických systémů a jejich schopnosti přesně diagnostikovat a efektivně pečovat o všechny děti postižené rakovinou,“ dodávají.

Podle odhadů uvedených ve studii onemocnělo rakovinou v roce 2015 necelých 400 tisíc dětí mladších 15 let. Oficiální diagnostická čísla přitom hovoří jen o počtu kolem 224 tisíc. Celých 43 procent případů tak nebylo zjištěno. Zatímco v západní Evropě jde jen o mizivé procento případů, v západní Africe může jít až o 57 %.

Podle autorů studie za to mohou nedostatečné znalosti tamních zdravotníků, kteří často na základě symptomů mylně diagnostikují jiné nemoci jako tuberkulózu nebo malárii. „Šance na přežití rakoviny je v těchto zemích už tak malá, když však dojde ke špatné diagnóze, je prakticky nulová,“ konstatuje jeden z členů týmu Zachary Ward deníku The Guardian.

Studie se zaměřila i na budoucí vývoj této problematiky. Během let 2015 až 2030 onemocní rakovinou dle odhadů 6,7 milionu dětí, necelým 3 milionům z nich ale nebude diagnostikována. Právě druhé zmíněné číslo chtějí autoři studie pokud možno snížit.

Limitem studie byl fakt, že některé země nevedou dostatečné záznamy o pacientech. „Data z registrů dalších zemí by nám pomohla vytvořit si lepší obrázek. Pokud taková data získáme, můžeme zlepšit i naše odhady,“ konstatuje vědecký tým za studií. Její dosavadní výsledky jsou ale už tak dostatečně alarmující.