reklama

Ponechme stranou skutečnost, že Trump ve svém výčtu zemí nezahrnul například Saudskou Arábii, zemi, ze které pocházelo 15 z 19 únosců zodpovědných za útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon z 11. září 2001. Stejně tak Trumpem a jeho podporovateli často zmiňované masakry v Orlandu a San Bernandinu nespáchali žádní uprchlíci.

Studie, kterou uveřejnil fond Partnership for a New American Economy, zkoumala míru zločinnosti v 10 amerických městech s nejvyšším nárůstem uprchlíků v poměru k počtu původních obyvatel za poslední dekádu. Její výsledky pak naznačují přesný opak toho, co prezident Trump tvrdí.  

Výzkumníci využili k vytipování měst data z amerického ministerstva zahraničí. Ta pak porovnali s údaji od FBI, mapujícími míru zločinnosti. Jak informují stránky Citylab.com, v devíti z deseti případů došlo ve zkoumaných městech k poklesu zločinnosti. Zejména pokles násilné trestné činnosti se pohyboval mezi 20 % a 77 %. Jedinou výjimkou byl Západní Springfield, kde naopak došlo k nárůstu o téměř 90 %. Podle výzkumníků však za tímto fenoménem stojí spíše to, že se jedná o jedno z měst silně zasažených opioidovou krizí.

Výsledek studie nutně nemusí reflektovat situaci ve velkých městech, nicméně jasně ukazuje, že přijetí uprchlíků nemusí být automaticky spojeno s nárůstem kriminality. Alex Nowrastehová, výzkumnice z Cato Institutu, studovala data z let 1975 až 2015 o trestných činech uprchlíků pocházejících ze zemí na Trumpově seznamu. Podle jejího zjištění neexistuje v posledních 40 letech žádný případ vraždy, ve kterém by někdo z uprchlíků figuroval.

Co se hrozby (islámského) terorismu týče, byli v USA mezi lety 2015 a 2017 v této souvislosti FBI zatčeni čtyři uprchlíci. Pouze dva z nich pocházeli ze zemí na Trumpově seznamu. Jeden z obviněných měl materiálně podporovat Islámský stát, druhý se pak měl přímo v Sýrii účastnit bojů. Ani jeden však nebyl spojen s žádným teroristickým útokem ve Spojených státech.

V roce 2015 přišlo do země 69 000 uprchlíků, o rok později to bylo 85 000 lidí, z nichž 46 % tvořili muslimové.  Podle autorky studie, Norry Ellingtonové, která pracovala jako analytička pro FBI, neexistují „žádná data, která by prokazatelně, byť jen vzdáleně, spojovala uprchlíky z těchto zemí s teroristickými činy ve Spojených státech.“   

reklama