reklama

Výbor pro vzdělání státu Kalifornie je nyní ve finálních fázích přeměny vzdělávacího rámce pro veřejné školy. Podle předních muslimských organizacích ve Spojených státech při tom ale do učebnic úmyslně vkládá islamofobní prvky. Výbor navíc vytváří učebnice, které budou používány i v jiných státech USA.

„Nikdo není imunní kvůli neustálému bombardování předsudky ze strany médií i prezidentských kandidátů. Dokonce i ti, kteří mají naše děti vzdělávat a ke kterým děti vzhlíží, jsou touto nenávistnou diskuzí ovlivněni,“ stojí v dopise, který muslimské organizace výboru poslaly.

Protestují zejména proti tomu, že je islám na rozdíl od jiných náboženství prezentován zejména v kontextu válek a dobyvačných tažení. „Osnovy jsou v této podobě předpojaté, jelikož odkazují na údajné nucené konvertování nemuslimů k islámu, a to často v případech, kdy takové nucené konverze nejsou uváděny ani v historických zdrojích,“ protestují dále v dopise organizace.

Učebnice také podle nich zcela ignorují roli, kterou ve financování extremistických skupin kvůli krátkodobým politickým cílům sehrála zahraniční politika Spojených států. Dále tvrdí, že učebnice připisují náboženský extremismus výhradně islámu.

Náboženský nacionalismus je pak podle nich také uváděn pouze v kontextu islámu, což dle jejich názoru zcela ignoruje křesťanský nacionalismus v Africe nebo hinduistický nacionalismus v Indii.

„Je znepokojivé vidět, jak skupiny a jednotlivci provádí stovky úprav a vkládají do už tak problematických kalifornských školních osnov další islamofobii,“ dodává dopis.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama