reklama

Prezident připomněl, že Německo 30 let žije v jednotě, svobodě a demokracii. "Jen to, prosím, neberme jako samozřejmost! Demokracii potřebujeme, ale já si myslím, že nyní potřebuje demokracie především nás," uvedl Steinmeier. "To, co demokracie potřebuje, jsou sebevědomí občané s nadějí, činorodostí, rozumem, slušností a solidaritou," dodal.

Frank-Walter Steinmeier ujistil, že víru ve společnost a v obyvatele neztrácí. "Proto v nás věřím. Proto věřím v tuto zemi," řekl. Zdůraznil, že každý občan je součástí demokracie. "Tím, že jdete volit, tím, že se politicky angažujete - na demonstraci v ulicích či v nějaké straně nebo na obecním úřadě," řekl.

Prezident se v ročním bilancování vrátil mimo jiné k říjnovému útoku na synagogu v Halle. Útočník hlásící se ke krajní pravici se nakonec do modlitebny nedostal, když nedokázal překonat dveře. Steinmeier poznamenal, že fotografie zavřených dveří synagogy se do něj hluboce vepsala. Tyto dveře podle prezidenta ale znamenají mnohem více, neboť se staly symbolem.

"Zastupují také nás. Jsme silní a připraveni k obraně? Stojíme dostatečně a pevně při sobě?" položil si prezident otázku s odkazem na dveře synagogy. "Odpověď, milé spoluobčanky a spoluobčané, dáte opět vy," řekl. Dodal, že jsou to právě oni, kdo se postaví proti tomu, když jsou v autobuse napadáni slabší, když je urážen někdo, kdo vypadá odlišně, a když na školním dvoře či v hospodě padají rasistické nadávky.

Prezident zmínil rovněž odpovědnost Němců za chování na internetu a sociálních sítích, neboť jejich kliknutí určuje, zda zvítězí ta nejhlasitější tvrzení, nebo naopak fakta a lepší argumenty.

Odpovědět na otázky, které si v projevu položil, Steinmeier odmítl. "To spolkový prezident nemůže. Sám to udělat nemůže. Odpověď totiž dáváte vy. Vy všichni," dodal.

reklama