reklama

Upozornila na to, že nekulturní chování a konflikty mohou bránit mnohým lidem setrvat na Slovensku nebo se vrátit domů. Prezidentka poukázala na to, že nedůvěra se stává běžným jevem ve veřejném životě a šíří se i do běžných vztahů. Důrazně zdůraznila, že hrubost, vulgárnost a lži nejsou projevem síly, ale spíše slabosti, a skutečná síla spočívá v klidu a nadhledu.

Zároveň Čaputová varovala, že volby by neměly znamenat změnu demokratických hodnot, na nichž je postavena společnost. Volby by měly být prováděny s respektem k demokratickým hodnotám a po důkladné analýze a diskusi. Apelovala na ochranu a prosazování ústavních demokratických hodnot a zdůraznila význam institucí, jako jsou orgány vymahatelnosti práva, svobodná média a nevládní organizace, pro zachování demokracie.

Prezidentka vyzvala k pokračování v budování společnosti s respektem a slušností. Připomněla důležitost hodnotové kontinuity, a to nejen deklarované, ale reálné. Apelovala na respekt a ochranu ústavních demokratických hodnot a důležitost institucí, které jsou klíčové pro demokratický systém.

Závěrem prezidentka ocenila aktivní občany, nevládní organizace a samosprávy za jejich přínos ve prospěch sociální péče, vzdělávání, ochrany životního prostředí a prosazování práv menšin. Připomněla význam samospráv v době změn a označila je za stabilizační prvek fungování státu.

Prezidentka dále vyzvala k poskytnutí cílené pomoci lidem, kteří se ocitli na pokraji přežití ne vlastní vinou, a apelovala na zájem o mladé lidi. Zdůraznila potřebu vytvoření bezpečného školního prostředí, funkčního důchodového systému, udržitelných veřejných financí a aktivního řešení klimatické krize.

Připomněla význam demokratických atributů, jako je schopnost výměny názorů a kulturní komunikace, a zdůraznila potřebu pravdy a lásky pro posílení demokracie. Předsedkyně státu zakončila projev výzvou k větší laskavosti, porozumění a sounáležitosti mezi lidmi.