Řízení se týká věci výkladu a aplikace Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948. Země, mezi nimiž jsou například Spojené státy, Británie, Austrálie, Nový Zéland a řada evropských států, vyzvaly opětovně Rusko k zastavení válečné operace na Ukrajině. Připomněly totožné nařízení ICJ z března, které Rusko nerespektovalo.

"Opět vítáme ukrajinské snahy zajistit, aby bylo mezinárodní právo dodržováno a aby soudní dvůr mohl plnit svoji základní funkci, tedy podporu mírového řešení sporů," uvedly signatářské země.

Ukrajina svou stížnost k soudu opřela o Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, kterou Rusko a Ukrajina ratifikovaly a která umožňuje státům projednat svoje neshody právě před Mezinárodním soudním dvorem.

"Je v zájmu všech smluvních stran úmluvy a v širším smyslu celého mezinárodního společenství, aby úmluva nebyla zneužívána nebo porušována. To je důvodem, proč signatáři aktuální deklarace, kteří úmluvu ratifikovaly, mají v úmyslu se zapojit do tohoto řízení," píše se v deklaraci.

Rusko podle zemí musí nést odpovědnost za své činy. "V tomto ohledu se domníváme, že ruské porušování mezinárodního práva vede k jeho mezinárodní odpovědnosti a že ztráty a škody, kterými trpí Ukrajina důsledkem ruského porušování mezinárodního práva, vyžadují plnou a neodkladnou nápravu ze strany Ruska," dodaly.