Řada unijních států se potýká s nedostatkem pracovních sil a stárnutím populace, které by podle Bruselu mohlo pomoci vyřešit snadnější zaměstnávání přistěhovalců. Komise přitom zdůrazňuje, že jejich přijímání je plně v rukou jednotlivých členských států, navržená pravidla mají pouze zjednodušit některé procedury.

"Legální migrace je zásadní pro naše ekonomické oživení, přechod k digitálnímu a zelenému hospodářství a pro vytvoření bezpečných kanálů do Evropy," prohlásila eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Do unijních zemí podle ní každoročně přichází dva až tři miliony lidí, letos však kvůli ruské invazi dorazilo již na pět milionů Ukrajinců. Počet migrantů mířících do EU nelegálně se pohybuje okolo 200.000 ročně a nová pravidla mají podle komisařky pomoci toto číslo snížit.

Komise mimo jiné počítá s tím, že přistěhovalci budou moci žádat zároveň o pobyt i práci, zatímco dosud tak musí činit zvlášť. Žádost budou moci podat i ze zemí mimo EU. Zatímco v současnosti musí cizinec žít v jedné konkrétní unijní zemi pět let, aby získal nárok na dlouhodobý pobyt, nově by se během tohoto pětiletého období měl mít možnost volně stěhovat v rámci celé sedmadvacítky.

Komise také navrhla vytvoření celounijní platformy, jejímž cílem bude do EU přilákat více vysoce kvalifikovaných pracovníků či talentovaných absolventů škol. Aby návrhy začaly platit v praxi, musí je nejprve schválit členské státy a Evropský parlament.