reklama

Mezi uvedené země patří i Česká republika. Cílem směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je zajistit rovné podmínky mezi kreativním odvětvím EU, jehož hodnota se pohybuje v řádu bilionů eur, a internetovými platformami jako Google a Facebook, uvedla agentura Reuters.

Směrnice byla přijata před dvěma lety. Komise skupině zemí zaslala dopisy s oficiální výzvou, což je první krok v řízení o nesplnění povinnosti, a vyzvala je, aby podaly vysvětlení. Lhůta pro přijetí pravidel vypršela 7. června. Kromě ČR jsou to Francie, Španělsko, Itálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Řecko, Finsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko.

Země teď mají dva měsíce na odpověď. Pokud ji nedodají, obdrží varování označované jako odůvodněné stanovisko. Dalším krokem je postoupení věci evropskému soudu v Lucembursku.

EK rovněž požádala 21 těchto zemí, bez Dánska a Švédska, aby vysvětlily, proč nedodržely lhůtu, do které měly do svých vnitrostátních právních předpisů zapracovat směrnici o televizních a rozhlasových programech na internetu. Tato lhůta vypršela rovněž 7. června.

reklama