Státy se dohodly, že stanoví maximální prodejní cenu elektřiny pro výrobce z jiných zdrojů, než je plyn, na 180 eur (4410 Kč) za megawatthodinu. To je limit, který podle členských států zaručuje pokrytí výrobních nákladů i přiměřený zisk. Příjmy nad tuto hranici budou smět unijní vlády použít na opatření na podporu domácnostem a firmám. Vlády opatření zdůvodňují tím, že tito výrobci mají mimořádné finanční zisky, a to kvůli roli, jakou sehrává plyn v tvorbě ceny elektřiny na trhu.

"Evropská unie dnes udělala významný, ale nikoliv poslední krok k omezení vysokých cen energií pro domácnosti a firmy," uvedl český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Státy rovněž schválily dobrovolné snížení spotřeby elektřiny o deset procent a povinné snížení o pět procent v deseti procentech hodin, kdy je spotřeba nejvyšší, a to v období od 1. prosince do konce března roku 2023.

Mezi schválenými opatřeními je i povinný solidární odvod ze zisků rafinerií a firem působících v odvětví ropy, zemního plynu či uhlí. Výnos z této mimořádné daně státy mohou použít na pomoc domácnostem, energeticky náročným firmám či opatřením na snížení spotřeby energií.