reklama

Původní termín počítal se zveřejněním názoru advokáta 29. července, nakonec byl ale krok v ostře sledovaném soudním řízení odložen. Stanovisko generálního advokáta není pro unijní soud závazné, nicméně při svém rozhodování se jím tato instituce často řídí.

Komise poslala trojici států vytrvale odmítajících podílet se na solidárním rozložení migračního břemene k soudu loni v lednu. Důvodem byla neúčast na programu, na němž se státy EU shodly v roce 2015, a který měl odlehčit Řecku a Itálii, kam v době vrcholící migrační vlny proudily desetitisíce žadatelů o azyl.

Systém, proti němuž zmíněné země spolu se Slovenskem od začátku protestovaly, skončil po dvou letech v září 2017. Bratislava se žalobě vyhnula tím, že přijala nevelkou skupinu uprchlíků.

Zbylé tři země nepopírají, že pravidla přerozdělování neplnily, měly k tomu však prý závažné důvody, zejména udržení pořádku a bezpečnosti. Připomínají také, že program nefungoval a přesunuto nakonec bylo výrazně méně migrantů, než byly původní předpoklady.

Plán počítal s přesunem až 160.000 lidí s nárokem na mezinárodní ochranu, ovšem státy si z Řecka a Itálie rozebraly jen něco více než 32.000 osob.

Komise chce dát prostřednictvím rozsudku najevo, že povinnosti vyplývající z unijního práva je třeba dodržovat. Žalované země tvrdí, že verdikt soudu nemůže - na rozdíl od jiných případů - zajistit nápravu, protože jednorázový program už skončil.

reklama