"Nevyvolávejme útrapy minulosti, ale poučme se z nich a pokračujme v krocích, které směřují k zahojení ran a k otevřenému dialogu," přečetl z papežova dopisu mexický kardinál Rogelio Cabrera. Učinil tak na videu, které se dnes vysílalo na pravidelné ranní tiskové konferenci mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora.

Papež v dopise rovněž napsal, že při různých příležitostech on i jeho předchůdci požádali o odpuštění za osobní i společenské hříchy a za všechna opominutí, která nevedla k šíření evangelia.

Levicový prezident López Obrador od nástupu do úřadu v prosinci 2018 několikrát vyzval katolickou církev i Španělsko, aby se omluvily za činy spáchané v době kolonizace území dnešního Mexika od 16. století. V tomto smyslu už v roce 2019 poslal dopis španělskému králi Felipemu VI. a papeži Františkovi. Španělská vláda tehdy uvedla, že tehdejší postup Španělů na americkém kontinentě nemůže být posuzován podle současných kritérií.

Mexiko si v těchto dnech připomíná 200 let od své nezávislosti. Minulý měsíc už si také připomnělo 500. výročí dobytí města Tenochtitlán španělskými dobyvateli. Město se rozkládalo na ostrovech jezera Texcoco a na jeho místě posléze vyrostlo nynější hlavní město Mexika. Vláda ale toto výročí prezentuje nikoli jako 500 let od španělské conquisty (dobývání), nýbrž jako připomínku 500 let od "domorodého odporu".