Z výborů má konsolidační balíček probrat garanční rozpočtový výbor, hospodářský výbor, ústavně právní výbor, výbor pro sociální politiku a také výbor pro veřejnou správu, který tak učiní z vlastní iniciativy kvůli navrhovaným změnám v rozpočtovém určení daní obcím a krajům.

Podle ministerstva financí se mají úsporná opatření nejvíce dotknout národních dotačních titulů, státních provozních výdajů a platů ve veřejné sféře. Příjmy se mají zvýšit prostřednictvím růstu spotřebních daní z tabáku, lihových výrobků či hazardu, zrušením daňových výjimek, zavedením nemocenského pojištění či zvýšením daně z příjmů právnických osob na 21 procent.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci letošního července deficitem ve výši 214,1 miliardy Kč, uvedlo ministerstvo. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 253,1 miliardy Kč. Schodek druhý měsíc po sobě klesl.

"Předpokládáme, že tento pozitivní trend bude pokračovat a dosáhneme-li s ostatními ministry shody na úsporách zhruba ve výši 20 miliard korun, podaří se nám dodržet plánovaný schodek pro tento rok ve výši 295 miliard korun," sdělil k pokladnímu plnění za červenec ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).