Petráš uvedl, že každá válka či vojenská operace je připravována a plánována s tím, že bude dosaženo konečného politicko-strategického cíle. "Speciální operace" na Ukrajině, jak Rusko válce říká, podle Putina začala s cílem "denacifikace a demilitarizace Ukrajiny". Podle Petráše lze ale jen polemizovat o tom, zda jde o skutečné politicko-strategické cíle nebo je v zahájení operace skrytý cíl jiný. "Za předpokladu, že by těmito cíli byla skutečně denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, lze se domnívat, že by se Putin mohl spokojit se získáním východní části Ukrajiny, nacházející se mezi Charkovem, Mariupolem a Oděsou, a zahrnující pochopitelně i oblast Donbasu s proruskými separatistickými republikami, s tím, že by se tento region dostal do sféry ruského vlivu," uvedl Petráš.

Podle něj by to korespondovalo i s tím, že pojem denacifikace, jak ji používá Putinova administrativa, nespočívá v tom, že chce na Ukrajině odstranit něco, co se váže k nacistickému Německu. Spočívá podle Petráše spíše v tom, že Ukrajina dlouhodobě nechce být součástí velkoruského impéria, které má Vladimir Putin patrně v úmyslu znovuvytvořit.

"V tuto chvíli se zdá být takřka nemožné, aby takovýto 'denacifikační proces' provedl (Putin) na celém území Ukrajiny. Východní část Ukrajiny je přeci jen více proruská, než je tomu v části západní, takže by se mohlo zdát, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze zde. Zcela jistě se bude chtít vyhnout opotřebovávací válce, která je velice nákladná a která by ho stála mnoho úsilí a prostředků, přičemž konečný efekt by byl velmi a velmi nejistý," míní odborník..

Jeden z možných scénářů ukončení konfliktu by podle něj tedy mohlo být to, že Rusko dostane východ Ukrajiny pod vojenskou kontrolu a Putin oznámí dosažení cíle, který spočíval v "denacifikaci" této části země a jejím připojení k Ruské federaci. "Dojde i k částečné neutralizaci jednotky Azov, což bude možné deklarovat jako onu zmiňovanou demilitarizaci. Vojenské operace však bude možné ukončit jen za předpokladu dohody mezi oběma stranami. Těžko říci, zda reakce ukrajinského vedení na čele s prezidentem (Volodymyrem) Zelenským bude odmítavá a bude pokračovat v ozbrojeném odporu s materiální podporou Západu," uvedl Petráš.

Dá se podle něj předpokládat, že za situace, kdy by se konflikt mohl dostat do patové situace, budou pravděpodobnější případné ústupky z obou stran. Jde podle něj i o to, že z historie je známo jen málo konfliktů, kdy by byla jedna strana poražena na hlavu, uznala porážku a bezpodmínečně kapitulovala.