Rada Evropy (RE) je mezinárodní organizace sdružující téměř pět desítek zemí, která dohlíží mimo jiné na dodržování lidských práv ve svých členských státech. Přístup polských úřadů zkoumala při hodnocení toho, jak země dodržuje takzvanou Istanbulskou úmluvu o potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Nedostatky má podle rady Varšava především v právním vymezení znásilnění. Místo toho, aby za něj polské soudy považovaly všechny sexuální akty bez souhlasu obou stran, chápou tak jen činy za použití síly. To podle zprávy znesnadňuje potrestání násilníků.

"Pokud nebude definice znásilnění v trestním právu založena na souhlasu, budou státní zástupci stále upouštět od obžaloby v případech, kdy není zpochybňován sexuální akt, ale souhlas ano," konstatovala RE v tiskové zprávě.

Podle rady však není Polsko jedinou zemí s problémovým vymezením znásilnění. Ze 17 dosud zkoumaných zemí jej jako čin bez oboustranného souhlasu definují jen Belgie, Švédsko a Malta. V Česku se znásilněním rozumí čin, kdy pachatel donutí oběť násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu zneužije bezbrannosti oběti.

Rada EU naproti tomu ocenila dílčí polská zlepšení v boji proti domácímu násilí. Patří mezi ně například nedávné zavedení soudních příkazů dočasně znemožňujících pachatelům přiblížit se k domu své rodiny.

Polsko úmluvu ratifikovalo v roce 2015. Loni však politici konzervativní vlády začali diskutovat o tom, že od smlouvy, která je podle některých z nich příliš liberální, země odstoupí.