reklama

Komise ve svém čtvrtečním prohlášení připomněla, že unijní směrnice zakazuje diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu v mnoha oblastech, včetně vzdělávání. "Na Slovensku je však neúměrně vysoký podíl romských dětí umisťován do zvláštních škol nebo tříd pro děti s mentálním postižením," uvedla EK.

Další forma vytlačování na okraj společnosti podle ní spočívá v tom, že i při běžném vzdělávání jsou romské děti umisťovány do oddělených tříd či škol pouze pro Romy.

Komise proto do Bratislavy zaslala takzvané odůvodněné stanovisko se žádostí o zajištění souladu s právem EU, což je další krok formálního řízení o nesplnění povinnosti. První fáze byl dopis z roku 2015 s výzvou k zaslání dalších informací.

Slovensko po něm podle EK přijalo několik opatření, která mají tento problém řešit. "Komise však po (jejich) pečlivém posouzení a kontrole situace na místě dospěla k závěru, že k vyřešení problému nepostačují. Diskriminace ve školách na základě etnického původu je i nadále závažným problémem," uvedla komise.

Bratislava má nyní dva měsíce na odpověď a přijetí příslušných opatření. Pokud tak neučiní, může se komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Loading...

2 komentáře (Poslední 12.10. 14:30) Napište svůj názor

reklama