"Věřím, že najdeme společnou dohodu. To, co se momentálně děje na česko-slovenské hranici, není standard a nepochybně nemůžeme takto dále pokračovat. O to více, že jsme země, které jsou součástí schengenského prostoru. Benefitem schengenského prostoru je to, že hranice mezi sebou nemáme, máme volný pohyb,“ uvedl Heger po jednání bezpečnostní rady státu, která se zabývala také migrací.

Podle oznámení úřadu české vlády se jednání premiérů v Praze zúčastní také ministři vnitra Roman Mikulec a Vít Rakušan i policejní prezidenti obou zemí.

Předseda slovenské vlády zopakoval dřívější postoj Bratislavy, že ve stávající migrační vlně, ve které je Slovensko pro migranty tranzitní zemí, je třeba posílit vnější hranici schengenského prostoru volného pohybu osob. V zajištění její ochrany vidí Heger nadále problémy, jako řešení označil posílení smíšených mezinárodních hlídek a větší angažovanost unijní pohraniční agentury Frontex. V říjnu Slovensko vyslalo 40 policistů do Maďarska na pomoc místním úřadů s ochranou schengenské hranice.

Čeští a slovenští představitelé se koncem října přeli o tom, zda české kontroly porušují schengenský kodex. Podle Mikulce Česko v souvislosti s předáváním migrantů porušuje readmisní dohodu mezi oběma zeměmi. Rakušan naopak trvá na tom, že prodloužení kontrol na hranicích je přesně v mezích mezinárodních pravidel a Česko kodex žádným způsobem neporušuje.

Slovenský policejní prezident Štefan Hamran ocenil slovenskou vládu za to, že nepodlehla tlaku na zavedení hraničních kontrol mezi Slovenskem a Maďarskem. Podle něj nebyly naplněny předpoklady pro kontroly pohybu lidí na vnitřních hranicích schengenského prostoru. Před novináři také dodal, že uzavření 654 kilometrů dlouhé slovensko-maďarské hranice není možné personálně zajistit a že syrské migranty nelze vyhostit ani zadržovat.

Předseda slovenského parlamentu a vládního hnutí Jsme rodina Boris Kollár v diskusní relaci Rádia Expres naopak tvrdil, že Slovensko mělo v záležitosti hranic postupovat vůči Maďarsku stejně jako Česko a také Rakousko vůči Slovensku.