reklama

Podle lékařských studií dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku přispívá k vyššímu stresu a k většímu výskytu závažných zdravotních komplikací, jako je například ischemická choroba srdeční.

Podle zjištění ISG zhruba polovina ze 128 milionů dospělých obyvatel zkoumaných měst je vystavena úrovni hluku, která přesahuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta doporučuje nepřekročit průměr 53 decibelů za 24 hodin. Údaje nad tuto hranici odborníci považují za škodlivé pro zdraví. Hlavním zdrojem hluku ve městech je podle badatelů právě doprava.

Podíl obyvatel, kteří jsou vystaveni škodlivé úrovni hluku z dopravy, se v evropských hlavních městech velmi liší. Nízký podíl vykazuje s 30 procenty Berlín, zatímco ve Vídni má problém s vysokým hlukem přes 85 procent obyvatel. V Praze tento podíl činí 70 procent.

Vystavení nadměrnému hluku podle studie přispívá ke zhruba 3600 předčasným úmrtím za rok. Se 109 úmrtími, jimž by se dalo předejít při dodržování doporučení WHO, je první lotyšská metropole Riga. Následují Řím s 96 úmrtími a Praha s 93 úmrtími.