Zpráva, kterou úřad zveřejňuje pravidelně od roku 2006, mapuje počet a příčiny násilných úmrtí v partnerských svazcích. Policisté zaznamenali v roce 2020 celkem 125 lidí, kteří zahynuli rukou životního partnera, oproti 173 v předchozím roce. Je to nejméně za posledních 15 let.

Až 35 procent ze 102 zavražděných žen bylo v minulosti vystaveno fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí ze strany svých manželů či partnerů, 18 procent z nich si na pachatele pak stěžovalo na policii. Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin proto v neděli oznámil, že stížnosti na domácí násilí bude policie vyřizovat prioritně. V každé policejní stanici a četnické brigádě bude nově jmenován důstojník specializující se na tuto problematiku.

Stejně jako v předchozích letech je více smrtelných obětí domácího násilí mezi ženami, loni policisté registrovali 102 úmrtí oproti 146 v roce 2019. V roce 2020 činil počet mužů, které o život připravili jejich partnerky nebo partneři, 23 ve srovnání s 27 v roce 2019.

Drtivá většina případů (86 procent) se odehrála v domácnosti pachatele nebo oběti. Třetina těchto trestných činů (33 procent) byla spáchána střelnou zbraní, 30 procent pomocí bodné zbraně. Ve více než polovině případů (52 procent) pachatel nebo oběť konzumovali alkohol, omamné nebo psychotropní látky.

Hlavním motivem jsou i nadále hádky nebo situace, kdy jeden z partnerů nepřijme rozchod. U starších obětí - celkem 16 procent bylo ve věku 80 a více let - byly hlavním motivem stáří a nemoci, uvádí studie.

V 82 procentech případů jsou pachateli muži francouzské národnosti. Až 43 procent z nich je ve věku 30 až 49 let a 22 procent je starší 70 let. Celkem 66 procent pachatelů bylo nezaměstnaných nebo v důchodu. Většina zavražděných žen byla ve věku 30 až 49 let (40 procent) nebo 70 a více let (21 procent).