reklama

Studie, která se objevila v mezinárodním deníku Cancer Epidemiology, zkoumá možnou souvislost mezi výskytem rakoviny mozku a používáním mobilního telefonu v australské populaci. Celkem se studie týká 19 858 mužů a 14 222 žen, kterým byla mezi lety 1982 a 2012 diagnostikována rakovina mozku. Zároveň využívá data o používání mobilních telefonů z období mezi roky 1987 a 2012.

Výsledky studie ukázaly, že s postupem času používání mobilních telefonů drasticky vzrostlo (z 9 % v roce 1993 na 90 % dnes). Zároveň s ohledem na věk ale došlo pouze k mírnému nárůstu výskytu rakoviny mozku u mužů a k žádnému nárůstu u žen.

Studie dále zjistila, že se drasticky zvýšil výskyt rakoviny mozku u lidí starších 70 let. To ale podle vědců nemůže mít souvislost s užíváním mobilních telefonů, protože tento nárůst začalještě před představením mobilních telefonů na trh.

Pravděpodobnější proto podle vědců je, že nárůst výskytu lze připisovat pokroku v lékařských technologiích, které umožnily odhalení nádorů, které by dříve nebyly diagnostikovány.

Vědci také zkusili spočítat, kolik případů lidí s rakovinou mozku by mělo být, pokud by teorie o mobilních telefonech způsobujících rakovinu mozku měla platit. Čísla se ale neshodovala a ve skutečnosti byla mnohem nižší než odhady.

reklama