reklama

V první moment se ujistěte, že jsou všichni zdravotně v pořádku. Pokud ne, poskytněte první pomoc a zavolejte záchranku. „Pokud si nejste stoprocentně jisti, co dělat dál, zavolejte asistenční službu či svou pojišťovnu. Ke každé dopravní nehodě nemusíte bezpodmínečně vždy volat policii či dálniční policii. Každý stát má pro to jiné podmínky. Lidé na kontaktních linkách tyto informace vědí a musí vám je poskytnout. Také proto si pojištění platíte,“ říká ve zprávě, kterou obdržel Globe24.cz, Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Policejní protokol o dopravní nehodě podepište, jen pokud mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj česky vyplňte vaši verzi toho, jak se dopravní nehoda stala.

Pokud se Vám stala dopravní nehoda, musíte bezpodmínečně od původce nehody získat tři věci: 1. Kopii jeho řidičského průkazu, 2. Kopii jeho zelené karty (v obou případech stačí fotka telefonem, nezapomeňte si vyfotit také místo nehody a poškozené části automobilu, ideálně z více úhlů) a 3. Vyplněný evropský záznam o dopravní nehodě, který má ve všech jazycích shodné znění a byl navržen tak, abyste neopomněli zaznamenat všechny důležité skutečnosti, i když jste v krizové situaci.

Díky těmto materiálům budete mít všechny důležité informace, které by vám měly pomoci uplatnit pojistné plnění z povinného ručení řidiče, který nehodu způsobil.  Zapište si také jména a adresy všech účastníků dopravní nehody. Ideálně také svědků. Sdělte jim také své kontaktní údaje.

Viník nehody má povinnost neprodleně ohlásit událost své pojišťovně, stejně tak jako vy. Existuje pak několik možností, jak náhradu škody získat. Počítejte však s tím, že to může trvat i několik měsíců, což je právě ten důvod, proč se lidé nakolik dobrovolně vzdají bonusu k svému havarijnímu pojištění za několik let a raději čerpají peníze za náhradu škody z tohoto typu pojištění hned.  „Radit lidem, aby si kvůli složitému systému náhrady škod se zahraničním prvkem raději sjednali havarijní pojištění, není fér, protože jimi nezaviněná nehoda by měla být řešena z viníkova povinného ručení. Realita je však taková, že to bývá komplikované,“ říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Složité případy jsou z tohoto pohledu zejména dopravní nehody na území států bez systému zelené karty, se státním příslušníkem státu mimo EU a platné dohody.

Na koho se obrátit a u koho se uplatňuje škoda

  • Můžete požadovat pojistné plnění z povinného ručení viníka autonehody. Obraťte se přímo na zahraničního pojistitele řidiče, který nehodu způsobil. Viníkova pojišťovna by s Vámi měla škodu podle sepsané dokumentace vyřídit.  S vámi by pak měla sepsat tzv. krycí dopis. Jedná se o formulář, na kterém poškozený požaduje zaslat pojistné plnění na účet autoservisu s tím, že uhradí případný rozdíl. Likvidátor po posouzení faktury za opravu potvrdí výši plnění, která bude zaslána. Poté se krycí dopis odešle do servisu. Rozdíl (DPH, spoluúčast apod.) doplatí poškozený servisu při převzetí opraveného vozidla.
  • Můžete se obrátit na národní kancelář pojistitelů státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo a požádat ji o pomoc. Interní pravidla mezi kancelářemi jsou jedním ze základních pilířů systému zelené karty. Česká kancelář pojistitelů má v tomto případě pouze informační povinnost a není kompetentní vaši záležitost v zahraničí řešit. Na jejím webu si můžete vyhledat, zda má viníkova pojišťovna v ČR škodního zástupce.
  • Pokud nedojde k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody nebo k uspokojení vašeho nároku nebo jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku nebo k identifikaci vozidla, jehož provozem vám byla způsobena škoda – zde však pouze v případě, že se jedná o škodu na zdraví nebo usmrcením, můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů.
  • Pokud jste byl při nehodě na území cizího státu poškozen nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem, můžete se obrátit na Garanční fond země místa dopravní nehody nebo na Kompenzační orgán země, ve které má poškozený trvalý pobyt nebo sídlo firmy, s dotazem jak správně postupovat při uplatnění Vašich nároků.
reklama