reklama

Česko získalo na budování vysokorychlostního internetu v zaostalých oblastech z operačního programu EU celkem 14 miliard Kč. Ministerstvo průmyslu na konci března po zhruba třech letech příprav vypsalo první výzvu na čerpání celkem deseti miliard, další plánuje vypsat na podzim. Prostředky musí vyčerpat do roku 2023.

Dokument podle operátorů obsahuje zásadní chybu v textu hodnotících kritérií, která vylučuje možnost podpory více vzájemně si geograficky nekonkurujících projektů v jedné intervenční oblasti. Výzva obsahuje také špatnou definici sítí s nárokem na ochranu a neobsahuje informaci o nově vybudovaných sítích v jednotlivých lokalitách, které vznikly po mapování tzv. bílých míst Českým telekomunikačním úřadem.

Vedle porušení pokynů EU výzva podle operátorů nedodržuje vládou schválené principy Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Plněním plánu se přitom má ve středu zabývat vláda.

"Tyto skutečnosti, stejně jako fakt, že není dostatečně garantována ochrana investic do existujících sítí, vyvolávají obavy, že schválené dotační projekty budou snadno zpochybnitelné ze strany Evropské komise či ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) a dotace nebudou proplaceny," uvedly firmy s tím, že za této situace je pro ně riskantní dotační projekty připravovat.

reklama