Pro letošní rok je podle mluvčího Matyáše Vitíka předpoklad zlepšení hospodaření o 80 procent proti roku 2021. "Významný vliv na konečný hospodářský výsledek v letošním roce bude mít zejména výše cen pohonných hmot a energií," dodal.

Provozní náklady klesly o půl miliardy na 20,1 miliardy Kč. Největší úspora, 533 milionů Kč, byla v osobních nákladech, protože se podařilo snížit počet kmenových zaměstnanců o 8,5 procenta.

Tržby z prodeje služeb se meziročně téměř nezměnily, když narostly o 0,1 procenta, tedy 23 milionů Kč. Jejich struktura se však hodně změnila. Nejvíce vzrostly výnosy z projektu sčítání lidu, a to o 304 milionů Kč. Výnosy z obstaravatelské činnosti pro skupinu ČSOB stouply o 121 milionů a výnosy z vnitrostátních balíků se zvýšily o 39 milionů.

K lepšímu výsledku hospodaření přispěl zisk 252 milionů Kč z prodeje dlouhodobého majetku, když tržby vzrostly meziročně ze 490 na 812 milionů Kč. Šlo převážně o prodej nepotřebných nemovitostí. Mezi ně patří například pozemky v katastrálním území Praha-Kyje v hodnotě 169 milionů nebo objekt na brněnském hlavním nádraží v hodnotě 117 milionů Kč.

Pokračující pandemie koronaviru negativně působila zejména na výnosy z mezinárodních odchozích zásilek, které klesly o 90 milionů vlivem omezení letecké přepravy a dále direct mailu, protože firmy omezily tento typ marketingových kampaní. Dlouhodobý sestupný trend pokračoval u tradičních služeb, jako jsou vnitrostátní listovní zásilky, jejichž počet klesl o 7,6 procenta, nebo poukázky s poklesem 15 procent. Výnosy z mezinárodních příchozích zásilek se snížily o desetinu.

Česká pošta provozuje 3200 poboček a poskytuje na základě licence základní poštovní služby. Za ty jí stát hradí čistou ztrátu. Za poslední čtyři roky jí na úhradách dluží šest miliard korun.