reklama

Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

Dluhy domácností nepřetržitě rostou od února 2016. Nejvíce si lidé půjčují na bydlení. Úvěry na bydlení dlouhodobě tvoří zhruba tři čtvrtiny dluhů domácností.

Zadlužení firem většinu loňského roku rostlo, výjimkou byly únor, červen a prosinec, kdy meziměsíčně kleslo. Mezi úvěry poskytnutými nefinančním podnikům v ČR mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. Ty v lednu podle ČNB tvořily 57 procent z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru.

Centrální banka zveřejňuje statistiku každý měsíc. Odvozuje se z bilancí měnových finančních institucí, které zahrnují vedle centrální banky, obchodních bank a poboček zahraničních bank v Česku také fondy peněžního trhu, úvěrní a spořitelní družstva.

reklama