reklama

Čeští zákonodárci se několik let snaží bojovat proti neúměrnému navyšování dluhů o náklady na jejich vymáhání. Povinnost odvádět DPH v nejvyšší sazbě 21 procent platí pro celkové náklady exekuce. "To znamená, že je přičítáno k odměně exekutora, jeho hotovým výdajům, náhradě za ztrátu času, náhradě za doručování nebo případnému znalečnému. Například u exekuce pro částku 15.000 de zpravidla o zdražení o 1155 Kč," uvedla Petra Šostá, mluvčí portálu Češi v právu.

V případě, kdy je od dlužníka v exekuci vymáhána částka 15.000 Kč a dlužník ji do 30 dnů dobrovolně neuhradí, je mu zpravidla účtována paušální náhrada hotových výdajů exekutora 3500 Kč a dále odměna exekutora 2000 Kč. K těmto nákladům musí dlužník dále doplatit DPH v sazbě 21 procent, tedy 1155 Kč.

Loni bylo v Česku podle údajů Exekutorské komory zahájeno 499.512 nových exekučních řízení a průměrná vymáhaná částka na jistině činila 63.339 korun. "Uvážíme-li, že odměna exekutora činí 15 procent z vymožené částky, na dalších nákladech je zpravidla účtováno minimálně 3500 Kč a vymahatelnost dluhů v exekuci aktuálně činí asi 20 až 30 procent, může stát na DPH z exekucí zahájených v minulém roce inkasovat zhruba 350 milionů Kč," vypočetla Šostá.

Danou částku se sice nepodaří vymoci najednou, a i související DPH tak bude odváděna postupně ještě v následujících letech, vzhledem k objemu běžících exekucí zahájených v předchozích letech však podle ní ve výsledku půjde pravděpodobně ročně ještě o vyšší částku, řádově 400 až 500 milionů korun.

Stát i po snížení odměn advokátů a exekutorů hledá cesty, jak dlužníkům zlevnit náklady vymáhání. Jako řešení se uvažuje o slučování exekucí nebo zavedení tzv. exekutorské teritoriality. "Jejich pozitivní dopady na náklady exekuce by přitom byly naprosto minimální, navíc za cenu výrazného okleštění práv věřitelů. Domníváme se, že pokud to stát se snížením nákladů skutečně myslí vážně, měl by hledat efektivnější řešení a začít v první řadě u sebe," uvedl prezident asociace Pavel Staněk.

Podání exekučního návrhu není zpoplatněno, exekutor proto své náklady pokrývá z toho, co vymůže, a věřiteli vyplácí výtěžek exekuce až po odpočtu nákladů exekuce. Zvýšení nákladů exekuce o DPH znamená, že se k věřiteli dostává méně peněz a dlužník splácí exekuci déle, což znamená i její další navýšení na úrocích.

reklama