reklama

Bude stačit, když obcím dodají fakturu. Vláda v pondělí schválila žádost MMR o zvýšení rozpočtu na obnovu majetku obcí a kraje o 888 milionů korun. Na program resort původně počítal s alokací 420 milionů korun. S ukončením příjmu žádostí se počítá příští rok 28. ledna.

MMR už v srpnu zveřejnilo pravidla pro čerpání z dotačního titulu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Se zveřejněním zahájení příjmu žádostí čekalo na vyčíslení škod a schválení strategie obnovy území. Tu vláda odsouhlasila v pondělí. Jihomoravský kraj předběžně náklady odhaduje na zhruba 6,9 miliardy korun.

Obce budou moci žádat o minimálně půl milionu korun. Obec do tří tisíc obyvatel bude moci získat podporu 90 procent způsobilých výdajů. Dotace pro obec od 3001 do deseti tisíc obyvatel je stanovena na 80 procent způsobilých výdajů a obec nad deset tisíc obyvatel si bude moci nárokovat pomoc na 70 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Pro kraj měla výše dotace činit 50 procent způsobilých výdajů, vláda v pondělí hranici zvýšila na 60 procent.

Pokud by výše vlastních nákladů všech akcí na obnovu majetku přesáhla 25 procent letošního rozpočtu obce, ta může MMR podle zveřejněné výzvy dotačního titulu požádat o výjimku na úhradu vynaložených uznatelných nákladů akce ve výši 100 procent.

Tornádo letos 24. června zasáhlo především Břeclavsko a Hodonínsko, kde poškodilo na 1200 domů, zhruba 200 bylo určeno k demolici. Ve stejný den řádila bouře také v obcích Stebno a Blatno na Lounsku, kde způsobila milionové škody.

reklama