Místo toho je nyní prostor pro masivní robotizaci a digitalizaci a rozmach vývoje a inovací. Řekl to na konferenci o digitální transformaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Český průmysl v současné podobě podle něj narazil na limity produktivity. "Přitom to, co dělají české firmy, dokáže vyrobit dalších 20 firem na světě. Pokud se nedostaneme mezi nejlepší tři na světě a nedostaneme za naše výrobky víc peněz a vyšší marži, není zaděláno na větší blahobyt, než je teď. Konkurenční výhody posledních 30 let se vyčerpaly," řekl Lukáš.

Většinový obrázek českého průmyslu je podle něj takový, že digitalizace a robotizace je na nízké úrovni a Česko zaspalo příležitost směřovat podporu jiným směrem než k výrobě s nízkou přidanou hodnotou. Tlak na proměnu českého průmyslu je však podle něj teď velký. "Rostou interní náklady, ale dostáváme za výrobky stále stejné peníze," řekl Lukáš.

Zvyšuje se také tlak na udržitelnost. "A nejedná se jen o témata spojená s ekologií výroby, ale o celostní přístup a o rozhodnutí, která zajistí udržitelnost výroby v dalších pěti až deseti letech," řekl Lukáš. V ABB je speciální tým, který se zabývá tím, jaké projekty je potřeba pro udržitelnost a efektivitu výroby uskutečnit. V současnosti jde především o energetiku a energetické úspory. "Kdo přemýšlel v nějakém časovém horizontu, investoval do energetických opatření už před rokem," řekl Lukáš.

Podle něj by se český průmysl měl orientovat více na vývoj a inovace, není však rozumné opustit výrobu, což je vize některých lidí s extrémními názory, uvedl Lukáš. "A neznám firmu, která by vývojové centrum přesunula do země s levnější pracovní silou. Zůstávají v Německu i Francii, i když tam jsou násobně vyšší platy než jinde. Vznik takových center bychom měli podporovat," řekl Lukáš. Lidé, kteří vedou průmyslové firmy, chtějí být výkonní, ale zároveň by podle Lukáše měli být vizionáři.