Co se týče tržeb, efektivity a schopnosti zvládat problémy, udává polovina českých firem, že jejich kondice je slabší než před propuknutím epidemie koronaviru v Česku v březnu 2020. Čtvrtina společností je na tom zhruba stejně, zbývající čtvrtina vnímá svou pozici jako silnější.

Problém vycházet vstříc požadavkům svých zaměstnanců na vyšší plat má 54 procent firem z průzkumu, což odpovídá situaci napříč celou Evropou, kde to je 55 procent. Nadpolovičních 55 procent českých firem také uvedlo, že jejich zaměstnanci nemají dostatečné interní odborné znalosti na to, aby podnik zvládl dopady inflace. Na celoevropské úrovni takto odpovědělo 58 procent firem.

Očekávání většiny společností ohledně dalšího vývoje makroekonomiky jsou pesimistická. Na 58 procent českých respondentů uvedlo, že úrokové sazby dále porostou, což přináší opatrnost z hlediska budoucích investic nebo ochoty podniků půjčovat si dodatečné zdroje.

Kvůli rostoucí inflaci české firmy čím dál hůře zvládají platit svým dodavatelům včas. Takovou obtíž má 56 procent podniků. Negativní dopady inflace ukazuje také to, že devět z deseti dodavatelů bylo za posledních dvanáct měsíců požádáno, aby přijali delší doby splatnosti, než jim bylo příjemné. Delší dobu splatnosti během posledního roku přijalo 79 procent dodavatelů. Třetina respondentů také uvedla, že platí svým dodavatelům později, než by kdy přijali od svých vlastních zákazníků.

Dřívější splacení žádá, aby se tak chránily proti opožděným platbám, 46 procent českých podniků. Mezi další častá opatření patří bankovní záruky a úvěrové kontroly. Pouze 13 procent českých firem se soustředí na vymáhání pohledávek.

"Z průzkumu napříč Evropou je zřejmé, že současný makroekonomický vývoj vede ke zhoršování situace podniků v porovnání s obdobím před pandemií, přičemž jsou paralelně atakovány jak ze strany svých odběratelů na prodlužování doby splatnosti svých faktur, tak od svých zaměstnanců tlakem na zvyšování mezd," uvedl výkonný ředitel Intrum Czech Karol Jurák.

Platební morálka záleží na charakteru firmy a na jejím vedení. Zdravé a inovativní firmy s jasným financováním většinou podle projektového manažera společnosti Nafirmy.cz Víta Vavřince problémy se splátkami nemají. "V poslední době nicméně zaznamenáváme zvýšený zájem o úvěrové financovaní mezi českými firmami," dodal.