"K růstu produktivity je nezbytné, aby podniky investovaly do technologických inovací, strojů a zařízení, výzkumu a vývoje. Nedostatečné investice firem mohou způsobit jejich zaostávání za zahraniční konkurencí, zejména z Německa a dalších západních zemí,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Útlum investic oznámilo 44 procent podniků, ještě v lednu hodlalo snížit investiční aktivity 29 procent. Pokles hlásí především nejmenší firmy a stavebnictví. Třetina podniků oznámila, že letos jejich investiční aktivita klesne o více než desetinu. Silný propad čekají především firmy působící v osobních službách, což lze přičítat změně spotřebního chování v souvislosti s vyšší spotřebitelskou inflací.

Podle 63 procent respondentů se bude jejich firmě letos dařit stejně nebo lépe než v předchozím roce poznamenaném koronavirovou krizí. Na 23 procent firem očekává meziroční zlepšení situace své firmy. Optimisticky se na letošní vývoj dívají zejména středně velké podniky a podniky působící ve službách. Zhoršení pro příští měsíce čeká výrazně více účastníků ankety než zlepšení (37 procent). Největšími pesimisty jsou velké firmy a firmy působící ve zpracovatelském průmyslu.

Proti lednovému šetření jde o výrazné zhoršení očekávání. Zlepšení nebo alespoň stabilizovaný vývoj firmy v lednu očekávalo 79 procent, což je o 16 procentních bodů více než v březnu. Tento posun způsobil především významný nárůst těch respondentů, kteří očekávají zhoršení (z 21 procent v lednu na 37 procent v březnu).

Hospodářská komora dlouhodobě doporučuje vládě, aby opětovně zavedla rychlejší odpisy dlouhodobého majetku. "Doporučujeme, aby stát navíc daňově zvýhodnil i pořízení investic zařazených do takzvané třetí odpisové skupiny, jde zejména o různá strojní a technologická zařízení, která se standardně amortizují deset let,“ dodala hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková. Hospodářská komora navrhuje, aby stát umožnil podnikům odpis zmíněných zařízení během čtyř let, z toho 50 procent hodnoty investice již v prvním roce.

Mimořádné odpisy stát zavedl v lednu 2021 v rámci tzv. daňového balíčku. Vztahovaly se ale jen na hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Toto úterý ve Sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že ministerstvo pracuje na prodloužení rychlejších odpisů majetku firem.

Hospodářská komora uskutečnila anketu od 16. do 21. března. Celkem v ní odpovědělo 398 jejích členů.