reklama

O 15 se zvýší i počet civilních zaměstnanců. Počítá s tím systemizace generálního štábu, kterou by měla v pondělí schválit vláda.

"Ke splnění úkolů vyplývajících z Koncepce výstavby armády České republiky 2025 je nutné posílit nebo nově zabezpečit schopnosti v některých oblastech činnosti Generálního štábu armády České republiky," zdůvodnil navýšení Medek. V současné době má generální štáb 398 vojáků z povolání a 94 občanských zaměstnanců.

Armáda chce nové vojáky a pracovníky využít k zabezpečení systému obranného plánování, rozvoji vojenských schopností a plnění závazků vůči aliančním partnerům.

"Pro NATO je to zejména plnění cílů výstavby schopností vojsk v součinnosti s armádami ostatních členských států aliance a v rámci EU a OSN se jedná především o výstavbu a zajištění schopností do pohotovostních sil," dodal mluvčí.

reklama